Kuljetusalan ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohdon osaamisala, 150 osp (Kuopio)

KurssiID: 
14115
KouluID: 
1
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Kuljetusalan ammattitutkinto

Koulutuspaikka: 

Kolmisopentie 7, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Koulutukseen pääsee mukaan kesken koulutuskauden, kaikki lähipäivät tulee tarjolle kalenterivuoden aikana.
Opetusmuoto: 

Päivä- ja monimuoto

Kustannukset: 
Koulutuksen omavastuu 180 € ja koulutusmateriaali 120 €
Kohderyhmä: 

Työnjohdon ammattitutkinto on tutkinto on tarkoitettu henkilö- ja tavaraliikenteen sekä varastotoiminnan parissa työskenteleville, riittävän alan ammattitaidon ja työkokemuksen omaaville henkilöille.

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat tai
toimivat yrityksessä esimiehenä, ”kymppinä” tai vastaavassa varasto-, henkilö- tai tavaraliikenteen työnjohtotehtävässä. Koulutus soveltuu hyvin myös alan yrittäjille.
Koulutuksessa painotetaan erityisesti johtamistaitoa, asiakaspalvelua ja talouden suunnittelua, ohjausta ja seurantaa.

Tutkinnon muodostuminen: 
Kuljetusalan ammattitutkinto, työnjohtajana toimiminen: 150 osp pakolliset: 100 osp - kuljetusalan työnjohtajana toimiminen - kuljetustoimintojen suunnittelu ja organisointi valinnaiset tutkinnon osat: 50 osp - varasto- tai terminaalitoimintojen organisointi, 30 osp - Ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi, 30 osp - kehitystehtävän suunnittelu, 20 osp - Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Toteutus: 

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna, lähipäivien määrä (14 pv/vuosi) ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan mm. tutkinnon mukaisissa tehtävissä työpaikoilla.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Petri Honkanen
petri.honkanen@sakky.fi
044 785 3340

Arto Kärkkäinen
arto.karkkainen@sakky.fi
044 785 3484

Harri Hakkola
harri.hakkola@sakky.fi
044 785 3121

Tutkinnon terveydentilavaatimukset / soveltuva terveydentila: 

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutus: 

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:
- Jaana Kukkonen, p. 044 785 3064
- Merja Happonen, p. 044 785 3073
- Kirsi Tikkunen, p. 044 785 8753
tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Toimita tarvittavat liitteet heti kun teet hakemuksen. Voit liittää todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen tai lähettää ne sähköpostilla: hakutoimisto@sakky.fi

Hakemukset käsitellään kahden viikon kuluessa, jonka jälkeen sovitaan haastattelu.

Soveltuvuuskoe: 
Opiskelijoihin otetaan yhteyttä noin kahden viikon kuluessa hakemisesta Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti. Valintapäätökset käsitellään kerran kuukaudessa.
Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Opetushallitus/tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/845880]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen