Kuljetusalan ammattitutkinto, tavaraliikenteen osaamisala, 150 osp (Kuopio)

KurssiID: 
14118
KouluID: 
1
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Kuljetusalan ammattitutkinto

Koulutuspaikka: 

Kolmisopentie 7, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Joustava aloitus 2 kertaa vuodessa syyskuussa ja tammikuussa
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.
Opetusmuoto: 

Päivä- ja monimuoto

Kustannukset: 
Koulutuksen omavastuu 380 €, lisäksi tulee koulutusmateriaali, kortti- ja viranomaismaksut (n. 500€). Opiskelijalla tulee olla käytettävissä omat turvakengät.
Kohderyhmä: 

Yhdistelmäajoneuvon kuljettajan työstä kiinnostuneet tai jo alalla toimivat, motivoituneet ja työntekoa pelkäämättömät, hyväkuntoiset ja reippaat, asiakaspalveluasenteen omaavat henkilöt.
Koulutukseen valitaan C tai CE –ajo-oikeuden ja nuhteettoman ajohistorian omaavat henkilöt.
Koulutukseen hakijan terveydentilan tulee täyttää ajo-korttiluokan 2 saamisen edellytykset.

Työkokemus kuljettajantyöstä tai muu toiminta raskaankaluston parissa katsotaan eduksi.

Tutkinnon muodostuminen: 
Kuljetusalan ammattitutkinto, tavarakuljetusten osaamisala: 150 osp. pakolliset: 50 osp. • Kuljettajana toimiminen 40 osp • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp valinnaiset: • Kaupan ja teollisuuden tavarakuljetukset, 60 osp • Maa-aineskuljetukset, 60 osp • Säiliökuljetukset, 60 osp • Ympäristöhuollonkuljetukset, 60 osp • Erikoiskuljetukset, 60 osp • Eläinkuljetukset, 60 osp • Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus, 15 osp • Työhön perehdyttäminen ja opastaminen, 40 osp • Huolto- ja kunnossapito, 40 osp
Toteutus: 

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehit-tämissuunnitelman mukaan. Tarvittaessa koulutusta järjestetään klo 06.00-20.00. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan mm. tutkinnon mukaisissa tehtävissä työpaikoilla.

Lisätietoja koulutuksesta: 

kouluttaja Arto Kärkkäinen 044 785 3484
Koulutuspäällikkö Harri Hakkola puh. 044 785 3121 etunimi.sukunimi@sakky.fi
koulutukseen hakeutumisesta aikuiskoulutussihteeri Sirpa Snäkin p. 044 785 4200 sirpa.snakin@sakky.fi

Tutkinnon terveydentilavaatimukset / soveltuva terveydentila: 

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutus: 

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:
- Jaana Kukkonen, p. 044 785 3064
- Merja Happonen, p. 044 785 3073
- Kirsi Tikkunen, p. 044 785 8753
tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Koulutuksen esite, linkit: 
Toimita tarvittavat liitteet heti kun teet hakemuksen. Voit liittää todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen tai lähettää ne sähköpostilla: hakutoimisto@sakky.fi Hakemukset käsitellään kahden viikon kuluessa, jonka jälkeen sovitaan haastattelu.
Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Toimita tarvittavat liitteet heti kun teet hakemuksen. Voit liittää todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen tai lähettää ne sähköpostilla: hakutoimisto@sakky.fi
Hakijat kutsutaan kirjeitse valintahaastatteluun.Valinnasta ilmoitetaan soittamalla ja kirjeellä

Soveltuvuuskoe: 
Opiskelijoihin otetaan yhteyttä noin kahden viikon kuluessa hakemisesta Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti. Valintapäätökset käsitellään kerran kuukaudessa.
Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Opetushallitus/tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/2910076]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen