Liiketoiminnan ammattitutkinto, liiketoiminnan palveluiden osaamisala 150 osp (Kuopio)

KurssiID: 
13024
KouluID: 
1
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Koulutuspaikka: 

Leväsentie 2, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Opetusmuoto: 

Päivä- ja monimuoto

Kustannukset: 
Opiskelijan maksama omaehtoinen koulutus: 450 € Yrityksen maksama henkilöstökoulutus: 900 € Oppisopimuskoulutus: maksuton
Kohderyhmä: 

Liiketoiminnan palveluiden osaamisala on tarkoitettu assistentti- ja sihteeritehtävissä, tiedonohjauksen ja asiakirjahallinnan tehtävissä tai aula- ja monipalvelutehtävissä toimiville.
Tutkinto soveltuu erinomaisesti myös jatkokoulutukseksi liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneille

Tutkinnon muodostuminen: 
Liiketoiminnan palveluiden osaamisala on yksi kuudesta liiketoiminnan ammattitutkinnon (150 osp) osaamisalasta. Liiketoiminnan ammattitutkinnossa on kaikille osaamisaloille yhteinen pakollinen tutkinnon osa Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp). Tämän lisäksi eri osaamisaloilla on pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia osaamisalakohtaisesti. Liiketoiminnan palveluiden osaamisalalla on yhteisen pakollisen osan lisäksi valinnaisia tutkinnon osia kahdessa eri ryhmässä. Ensimmäisen ryhmän valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava 60 osaamispistettä, ovat: - Assistentti- ja sihteerityön palvelut, 60 osp - Aula- ja monipalvelut, 60 osp - Tiedonohjauksen ja sähköisten asiakirjojen hallinta, 60 osp Toisen ryhmän valinnaisia tutkinnon osia, joista on valittava 60 osaamispistettä, ovat mm.: - Analogisen aineiston hallinta, 60 osp - Henkilöstöpalvelut, 60 osp - Kokouspalvelut, 60 osp - Liiketoiminnan tukipalvelut, 60 osp - Perehdyttäminen ja työnopastaminen, 60 osp - Projektinhallinta, 60 osp - Terveydenhuollon sihteeripalvelut, 60 osp - Tiedonohjaussuunnitelman laadinta, 60 osp - Turvallisuusalan ammattitutkinnon tutkinnon osa, Vartijan koulutus | 25 osp - Toisen osaamisalan tutkinnon osa | 40-60 osp - Tutkinnon osa tai osat toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta | 20-60 osp
Toteutus: 

Tutkinto tai sen osat suoritetaan näyttöinä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan pääsääntöisesti tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla.
Tutkintokoulutuksen alussa kartoitamme yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa työpaikan edustajan kanssa, mitä tutkinnossa vaadittavaa osaamista opiskelijalla jo on, ja mitä osaamista on hankittava lisää pystyäkseen suorittamaan tutkinnon.
Tutkinnon vaatimusten mukaisen osaamisen hankkiminen on tiivistä yhteistyötä opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen kesken. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat lähiopiskelu oppilaitoksessa sekä ohjattu verkko- ja itseopiskelu. Lähiopintoihin voi osallistua joustavasti työn ohessa. Koulutusjärjestelyt sovitaan kunkin opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti.
Lähiopintotarjonnassa on valittavana mm. seuraavia aihealueita:
• asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot
• myynti ja markkinointi
• markkinointiviestintä
• toimistopalvelut
• taloushallinto

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman koulutusta, mikäli opiskelijalla on riittävästi työkokemuksella tai muulla tavoin hankittua aiempaa, tutkinnon vaatimusten mukaista osaamista.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Tutkintovastaava Satu Andersin
puh. 044 785 8663
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Oppisopimuskoulutus: 

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajan.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:
Oppisopimuskoordinaattori Jaana Kukkonen, p. 044 785 3064

tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Koulutuksen esite|https://www.sakky.fi/sites/default/files/kuvat/liiketoiminnan_at_2019.pdf ]]
Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Koulutukseen on jatkuva haku.

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelijavalinnat tehdään pääasiassa sähköisen hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastattelussa arvioidaan mm. hakijan soveltuvuutta ko. tutkintoon, koulutustarvetta sekä motivaatiota ja muita valmiuksia tutkinnon/koulutuksen suorittamiseen. Tutkintoon valittavalla tulee olla ko. tutkintoon soveltuva työpaikka tai suunnitelma työpaikan löytämiseksi. Päätöksen opiskelijavalinnasta tekevät yhdessä opettaja ja koulutuspäällikkö.

Työvoimakoulutuksessa opiskelijavalintapäätökset tekee TE-palvelut ja oppisopimuskoulutuksessa Savon ammattiopiston oppisopimuspalvelut.

Kielitaitovaatimus B2. Tarvittaessa ohjaamme hakijan kielikokeeseen.

Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Opetushallitus/tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4540525]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen