Liiketoiminnan ammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala 150 osp (Varkaus)

KurssiID: 
14095
KouluID: 
1
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Koulutuspaikka: 

Osmajoentie 75, Varkaus

Koulutus alkaa: 
Joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Opetusmuoto: 

Päivä- ja monimuoto

Kustannukset: 
Opiskelijan maksama omaehtoinen koulutus: 450 € Yrityksen maksama henkilöstökoulutus: 900 € Oppisopimuskoulutus: maksuton
Kohderyhmä: 

Taloushallinnon osaamisala on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat taloushallinnon tehtävissä esimerkiksi tilitoimistoissa, taloustoimistoissa tai yritysten talousosastoilla
Tutkinnon suorittaminen antaa osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.

Tutkinto soveltuu erinomaisesti myös jatkokoulutukseksi liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneille

Tutkinnon muodostuminen: 
Taloushallinnon osaamisala on yksi kuudesta liiketoiminnan ammattitutkinnon (150 osp) osaamisalasta. Liiketoiminnan ammattitutkinnossa on kaikille osaamisaloille yhteinen pakollinen tutkinnon osa Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp). Tämän lisäksi eri osaamisaloilla on pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia osaamisalakohtaisesti. Taloushallinnon osaamisalalla on yhteisen pakollisen osan lisäksi valinnaisia tutkinnon osia kahdessa eri ryhmässä (valittava 60 osp kummastakin ryhmästä). Ensimmäisen ja toisen ryhmän yhteiset valinnaiset tutkinnon osat ovat: - Kannattavuuslaskenta ja budjetointi, 60 osp - Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen, 60 osp - Palkanlaskennan hoitaminen, 60 osp - Reskontran hoitaminen, 60 osp - Taloushallinnon neuvontapalvelujen hoitaminen, 60 osp - Tilinpäätös ja verotus, 60 osp Näiden lisäksi toisessa ryhmässä on seuraavat tutkinnon osat: - Projektinhallinta, 60 osp - Toisen osaamisalan tutkinnon osa | 40-60 osp - Tutkinnon osa tai osat toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta | 20-60 osp
Toteutus: 

Tutkinto tai sen osat suoritetaan näyttöinä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan pääsääntöisesti tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla.
Tutkintokoulutuksen alussa kartoitamme yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa työpaikan edustajan kanssa, mitä tutkinnossa vaadittavaa osaamista opiskelijalla jo on, ja mitä osaamista on hankittava lisää pystyäkseen suorittamaan tutkinnon. Tutkinnon vaatimusten mukaisen osaamisen hankkiminen on tiivistä yhteistyötä opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen kesken. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat lähiopiskelu oppilaitoksessa sekä ohjattu verkko- ja itseopiskelu. Lähiopintoihin voi osallistua joustavasti työn ohessa. Koulutusjärjestelyt sovitaan kunkin opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti.
Lähiopintotarjonnassa on valittavana mm. seuraavia aihealueita:
• kirjanpito ja arvonlisäverotus
• tilinpäätös
• palkanlaskenta
• budjetointi
• kannattavuus
• asiakaspalvelu ja vuorovaikutus
• toimistosovellukset (Word, Excel, PowerPoint)
Tutkinnon voi suorittaa myös ilman koulutusta, mikäli opiskelijalla on riittävästi työkokemuksella tai muulla tavoin hankittua aiempaa, tutkinnon vaatimusten mukaista osaamista.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Tiina Koistinen, puh. 044 785 8028
tiina.koistinen@sakky.fi

Oppisopimuskoulutus: 

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajan.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:
- Jaana Kukkonen, p. 044 785 3064
- Merja Happonen, p. 044 785 3073
- Kirsi Tikkunen, p. 044 785 8753
tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Koulutukseen on jatkuva haku.

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelijavalinnat tehdään pääasiassa sähköisen hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastattelussa arvioidaan mm. hakijan soveltuvuutta ko. tutkintoon, koulutustarvetta sekä motivaatiota ja muita valmiuksia tutkinnon/koulutuksen suorittamiseen. Tutkintoon valittavalla tulee olla ko. tutkintoon soveltuva työpaikka tai suunnitelma työpaikan löytämiseksi. Päätöksen opiskelijavalinnasta tekevät yhdessä opettaja ja koulutuspäällikkö.

Työvoimakoulutuksessa opiskelijavalintapäätökset tekee TE-palvelut ja oppisopimuskoulutuksessa Savon ammattiopiston oppisopimuspalvelut.

Kielitaitovaatimus B2. Tarvittaessa ohjaamme hakijan kielikokeeseen.

Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Opetushallitus/tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4540525]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen