Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, henkilöstöhallinnon osaamisala (Varkaus)

KurssiID: 
14096
KouluID: 
1
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Koulutuspaikka: 

Osmajoentie 75, Varkaus

Koulutus alkaa: 
Joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Opetusmuoto: 

Päivä- ja monimuoto

Kustannukset: 
Opiskelijan maksama omaehtoinen koulutus: 550 € Yrityksen maksama henkilöstökoulutus: 1100 € Oppisopimuskoulutus: maksuton
Kohderyhmä: 

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat erilaisissa henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyvissä tehtävissä sekä palvelusuhdeasioiden hoitamisessa. Tutkinnon suorittaneet osaavat toimia esimiesten tukena ja asiantuntijana henkilöstöasioissa.

Tutkinnon muodostuminen: 
Henkilöstöhallinnon osaamisala on yksi kuudesta liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon (180 osp) osaamisalasta. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnossa on kaikille osaamisaloille yhteinen pakollinen tutkinnon osa Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen (60 osp). Pakollisen osan lisäksi henkilöstöhallinnon osaamisaloilla on valinnaisia tutkinnon osia kahdessa eri ryhmässä Ryhmä 1 (valittava 60 osp) - Henkilöstötyö, 60 osp - Henkilöstön osaamisen kehittäminen, 60 osp Ryhmä 2 (valittava 60 osp) - Hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp - Henkilöstön osaamisen kehittäminen, 60 osp - Henkilöstötyö, 60 osp - Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp - Toiminnan ohjaus ja mittaaminen, 60 osp - Työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittäminen, 60 osp - Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta | 60 osp - Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 60 osp Tutkinto tai sen osat suoritetaan näyttöinä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan pääsääntöisesti tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla.
Toteutus: 

Tutkintokoulutuksen alussa kartoitamme yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa työpaikan edustajan kanssa, mitä tutkinnossa vaadittavaa osaamista opiskelijalla jo on, ja mitä osaamista on hankittava lisää pystyäkseen suorittamaan tutkinnon.
Tutkinnon vaatimusten mukainen osaamisen hankkiminen on tiivistä yhteistyötä opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen kesken. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat lähiopiskelu oppilaitoksessa sekä ohjattu verkko- ja itseopiskelu. Lähiopintoihin voi osallistua joustavasti työn ohessa. Koulutusjärjestelyt sovitaan kunkin opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti.
Lähiopintotarjonnassa on valittavana mm. seuraavia aihealueita:
• strateginen johtaminen
• työsuhdeasiat
• rekrytointi ja perehdytys
• johtamistyön keskustelut
• työhyvinvoinnin johtaminen
Tutkinnon voi suorittaa myös ilman koulutusta, mikäli opiskelijalla on riittävästi työkokemuksella tai muulla tavoin hankittua aiempaa, tutkinnon vaatimusten mukaista osaamista.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Tutoropettaja Johanna Nurmi, puh. 044 785 8013
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Suunnitelija Petri Lehtoranta, puh. 044 785 8613
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Oppisopimuskoulutus: 

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajaksi.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:

- Jaana Kukkonen, p. 044 785 3064
tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Koulutuksen esite|https://www.sakky.fi/sites/default/files/kuvat/liiketoiminnan_eat_2019.pdf ]]
Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Koulutukseen on jatkuva haku.

Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Opetushallitus/tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4540526]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen