Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala 180 osp (Kuopio)

KurssiID: 
13206
KouluID: 
1
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Koulutuspaikka: 

Leväsentie 2, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Opetusmuoto: 

Päivä- ja monimuoto

Kustannukset: 
Opiskelijan maksama omaehtoinen koulutus: 550 € Yrityksen maksama henkilöstökoulutus: 1100 € Oppisopimuskoulutus: maksuton
Kohderyhmä: 

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat kaupan alalla esimies-, asiantuntija- tai
kehittämistehtävissä. Tutkinnon suorittaneet saavat osaamista ryhmän esimiehenä toimimiseen, henkilöstön määrän tai osaamisen suunnitteluun sekä oman esimiesosaamisen arviointiin ja kehittämiseen.

Tutkinnon muodostuminen: 
Kaupan osaamisala on yksi kuudesta liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon (180 osp) osaamisalasta. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnossa on kaikille osaamisaloille yhteinen pakollinen tutkinnon osa Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen (60 osp). Pakollisen osan lisäksi kaupan osaamisaloilla on valinnaisia tutkinnon osia kahdessa eri ryhmässä Ryhmä 1(valittava 60 osp) - Ryhmän esimiehenä toimiminen, 60 osp - Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen, 60 osp - Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen, 60 osp Ryhmä 2 (valittava 60 osp) - Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp - Ryhmän esimiehenä toimiminen, 60 osp - Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen, 60 osp - Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen, 60 osp Tutkinto tai sen osat suoritetaan näyttöinä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunni-telman (HOKS) mukaisesti. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan pääsääntöisesti tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla.
Toteutus: 

Tutkintokoulutuksen alussa kartoitamme yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa työpaikan edustajan kanssa, mitä tutkinnossa vaadittavaa osaamista opiskelijalla jo on, ja mitä osaamista on hankittava lisää pystyäkseen suorittamaan tutkinnon.
Tutkinnon vaatimusten mukainen osaamisen hankkiminen on tiivistä yhteistyötä opiskeli-jan, työpaikan ja oppilaitoksen kesken. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat lähiopis-kelu oppilaitoksessa sekä ohjattu verkko- ja itseopiskelu. Lähiopintoihin voi osallistua joustavasti työn ohessa. Koulutusjärjestelyt sovitaan kunkin opiskelijan kanssa henkilö-kohtaisesti.
Lähiopintotarjonnassa on valittavana mm. seuraavia aihealueita:
• asiakkuudet
• palvelumuotoilu
• talouden suunnittelu ja seuranta
• työsuhdeasiat
• rekrytointi ja perehdytys
• työhyvinvointi
Tutkinnon voi suorittaa myös ilman koulutusta, mikäli opiskelijalla on riittävästi työkoke-muksella tai muulla tavoin hankittua aiempaa, tutkinnon vaatimusten mukaista osaamista.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Tutkintovastaava Mauri Heikkinen
puh. 044 785 8642
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Oppisopimuskoulutus: 

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajan.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:

- Jaana Kukkonen, p. 044 785 3064
tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Koulutuksen esite|https://www.sakky.fi/sites/default/files/kuvat/liiketoiminnan_eat_2019.pdf ]]
Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Koulutukseen on jatkuva haku.

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelijavalinnat tehdään pääasiassa sähköisen hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastattelussa arvioidaan mm. hakijan soveltuvuutta ko. tutkintoon, koulutustarvetta sekä motivaatiota ja muita valmiuksia tutkinnon/koulutuksen suorittamiseen. Tutkintoon valittavalla tulee olla ko. tutkintoon soveltuva työpaikka tai suunnitelma työpaikan löytämiseksi. Päätöksen opiskelijavalinnasta tekevät yhdessä opettaja ja koulutuspäällikkö.

Työvoimakoulutuksessa opiskelijavalintapäätökset tekee TE-palvelut ja oppisopimuskoulutuksessa Savon ammattiopiston oppisopimuspalvelut.

Kielitaitovaatimus C1. Tarvittaessa ohjaamme hakijan kielikokeeseen.

Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Opetushallitus/tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4540526]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen