Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala 180 osp (Kuopio)

KurssiID: 
13127
KouluID: 
1
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Koulutuspaikka: 

Presidentinkatu 1, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Opetusmuoto: 

Päivä- ja monimuoto

Kustannukset: 
Opiskelijan maksama omaehtoinen koulutus: 550 € Yrityksen maksama henkilöstökoulutus: 1100 € Oppisopimuskoulutus: maksuton
Kohderyhmä: 

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat taloushallinnon asiantuntijoina ja joilla on kokonaisvaltainen näkemys talouden hallinnasta. Tutkinnon suorittanut osaa esimerkiksi analysoida, suunnitella ja seurata taloutta, rahoitustoimintaa sekä toteuttaa budjetti- tai talousarvioseurantaa ja sisäistä laskentaa sekä laatia konsernitilinpäätöksen.

Tutkinnon muodostuminen: 
Taloushallinnon osaamisala on yksi kuudesta liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon (180 osp) osaamisalasta. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnossa on kaikille osaamisaloille yhteinen pakollinen tutkinnon osa Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen (60 osp). Pakollisen osan lisäksi taloushallinnon osaamisaloilla on valinnaisia tutkinnon osia kahdessa eri ryhmässä. Ryhmä 1 (valittava 60 osp) - Konsernitilinpäätöksen laatiminen, 60 osp - Kustannuslaskenta, 60 osp - Rahoitustoiminta, 60 osp - Taloudenhallinta, 60 osp - Taloushallinnon asiantuntijapalvelut, 60 osp Ryhmä 2 (valittava 60 osp) - Hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp - Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp - Konsernitilinpäätöksen laatiminen, 60 osp - Kustannuslaskenta, 60 osp - Rahoitustoiminta, 60 osp - Taloudenhallinta, 60 osp - Taloushallinnon asiantuntijapalvelut, 60 osp - Toiminnan ohjaus ja mittaaminen, 60 osp - Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta | 60 osp - Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 60 osp Tutkinto tai sen osat suoritetaan näyttöinä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan pääsääntöisesti tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla.
Toteutus: 

Tutkintokoulutuksen alussa kartoitamme yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa työpaikan edustajan kanssa, mitä tutkinnossa vaadittavaa osaamista opiskelijalla jo on, ja mitä osaamista on hankittava lisää pystyäkseen suorittamaan tutkinnon.
Tutkinnon vaatimusten mukainen osaamisen hankkiminen on tiivistä yhteistyötä opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen kesken. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat lähiopiskelu oppilaitoksessa sekä ohjattu verkko- ja itseopiskelu. Lähiopintoihin voi osallistua joustavasti työn ohessa. Koulutusjärjestelyt sovitaan kunkin opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti.
Lähiopintotarjonnassa on valittavana mm. seuraavia aihealueita:
• strateginen johtaminen
• ajankäytön hallinta
• henkilökohtainen johtajuus
• kannattavuuden johtaminen
• tilinpäätöksen tulkinta
Tutkinnon voi suorittaa myös ilman koulutusta, mikäli opiskelijalla on riittävästi työkokemuksella tai muulla tavoin hankittua aiempaa, tutkinnon vaatimusten mukaista osaamista.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Tutkintovastaava Mauri Heikkinen
puh. 044 785 8642
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Oppisopimuskoulutus: 

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajan.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:

- Kirsi Tikkunen, p. 044 785 8753
tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Koulutuksen esite|https://www.sakky.fi/sites/default/files/kuvat/liiketoiminnan_eat_2019.pdf ]]
Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Koulutukseen on jatkuva haku.

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelijavalinnat tehdään pääasiassa sähköisen hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastattelussa arvioidaan mm. hakijan soveltuvuutta ko. tutkintoon, koulutustarvetta sekä motivaatiota ja muita valmiuksia tutkinnon/koulutuksen suorittamiseen. Tutkintoon valittavalla tulee olla ko. tutkintoon soveltuva työpaikka tai suunnitelma työpaikan löytämiseksi. Päätöksen opiskelijavalinnasta tekevät yhdessä opettaja ja koulutuspäällikkö.

Työvoimakoulutuksessa opiskelijavalintapäätökset tekee TE-palvelut ja oppisopimuskoulutuksessa Savon ammattiopiston oppisopimuspalvelut.

Kielitaitovaatimus C1. Tarvittaessa ohjaamme hakijan kielikokeeseen.

Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Opetushallitus/tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4540526]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen