Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi (Varkaus)

KurssiID: 
13664
KouluID: 
53
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Liiketoiminnan perustutkinto

Koulutuspaikka: 

Osmajoentie 75, Varkaus

Koulutus alkaa: 
Joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
2 - 3 vuotta, Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Koulutus alkaa elokuussa 2019. Mikäli hakijalla on alan työkokemusta ja/tai aiempia alan opintoja, koulutus voi alkaa joustavasti kevään 2019 aikana.
Kohderyhmä: 

Alasta kiinnostuneet peruskoulun suorittaneet. Alan työkokemus katsotaan eduksi.
Voit hakea jatkuvassa haussa myös, vaikka sinulla ei olisi aiempaa tutkintoa tai työkokemusta.
Kielitaitovaatimus B1.

Tutkinnon muodostuminen: 
Liiketalouden perustutkinto muuttui 1.8.2018 alkaen Liiketoiminnan perustutkinnoksi. Liiketoiminnan perustutkinto sopii sinulle, joka olet oma-aloitteinen, asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen ja haluat saavuttaa monipuolisen osaamispohjan erilaisiin liike-elämän ammatteihin. Voit työllistyä kaupan ja palveluiden alalle erilaisiin asiakaspalvelu- myynti- ja markkinointitehtäviin, talous- tai henkilöstöhallinnon pariin erilaisiin organisaatioihin tai aloittamalla yritystoiminnan. Liiketoiminnan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista 145 osp ja yhteisistä tutkinnon osista 35 osp. Kaikille pakollisia tutkinnonosia ovat Asiakaspalvelu 20 osp, Tuloksellinen toiminta 20 osp ja Työyhteisössä toimiminen 15 osp. Näiden lisäksi voit valita valinnaisia tutkinnonosia 90 osp, joilla täydennät osaamisesi kohti haaveammattiasi.
Toteutus: 

Koulutus toteutetaan päivä- ja monimuoto-opiskeluna ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.
Osaaminen osoitetaan ja arvoidaan mm. tutkinnon mukaisissa tehtävissä työpaikoilla.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Opinto-ohjaaja Johanna Nurmi, puh. 044 785 8013
s-posti: etunimi.sukunimi@sakky.fi
www.sakky.fi

Oppisopimus on mahdollisuus: 

Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös oppisopimuksella (edellyttää työpaikkaa).

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:
- Jaana Kukkonen, p. 044 785 3064
- Päivi Savolainen, p. 044 785 3070
- Kirsi Tikkunen, p. 044 785 8753
tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Esittelyvideo|https://www.youtube.com/watch?v=MHdGyXyEtf0]]
Lisätietoja hakemisesta: 

opinto-ohjaaja Mirja Hyvönen puh. +358 44 785 8222 , sähköposti: mirja.hyvonen@sakky.fi

Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Toimita tarvittavat liitteet heti kun teet hakemuksen.

Voit liittää todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen tai lähettää ne sähköpostilla: hakutoimisto@sakky.fi

1. KOPIO PERUSKOULUN JA/TAI LUKION PÄÄTTÖTODISTUKSESTA (selkeä puhelimella otettu kuva riittää)
2. KOPIOT ALAAN LIITTYVISTÄ TYÖTODISTUKSISTA JOIHIN HALUAT VEDOTA

Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on toimitettava todistus kielitaidosta
tai osallistuttava Suomen kielen kokeeseen. Kielikokeeseen kutsutaan kirjeellä.
Mikäli et ole EU-maan kansalainen, liitä hakemukseesi kopio oleskeluluvasta.

Todistusjäljennökset voit toimittaa myös kirjepostina:

Savon ammattiopisto
Hakutoimisto
Osmajoentie 75A
78200 Varkaus

Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Opetushallitus/tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tiedot]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen