Logistiikan perustutkinnon osa, TAKSIKULJETUKSET (Kuopio)

KurssiID: 
13185
KouluID: 
53
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Logistiikan perustutkinto

Koulutuspaikka: 

Kolmisopentie 7, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.
Kustannukset: 
Koulutusmateriaalit, ajolupa- ja viranomaismaksut (n. 350 €) Tarkista täältä taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisen edellytykset ennen kuin teet hakemuksen: [[Ajoluvan myöntämisen edellytykset|https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/taksinkuljettajan-ajolupa]]
Kohderyhmä: 

Taksinkuljettajan työn keskeisenä vaatimuksena on hyvä työmoraali, ammattietiikka sekä oikea asenne erilaisten ihmisten asiakaspalveluun.
Toiminnan on perustuttava kestäville arvoille, rehellisyydelle ja vastuullisuudelle. Työn hyvän laadun ja hyvän asiakaspalvelun tavoitteet korostuvat taksinkuljettajan ammatissa.
Kielitaitovaatimus B1.

Tutkinnon muodostuminen: 
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa tutkinnon osa Taksikuljetukset logistiikan perustutkinnosta. Koulutus antaa pätevyyden taksinkuljettajana toimimiseen. Jokaiselle henkilölle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS) jossa määritellään tarkempi koulutuksen sisältö, toteutustapa ja kesto. Myös oman taksiyrityksen perustamiseen annetaan tarvittaessa opetusta. Taksikuljetukset tutkinnon osa 15 osp. Ammattitaitovaatimukset: * palvelutehtävässään tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta taksiliikenteestä * toimia erilaisien asiakasryhmien kanssa palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa alan eettisten ohjeiden mukaan * kuljettaa taksia asiakasystävällisesti * vastaanottaa ja vastata kutsuun sekä osaa toimia ennakkokutsutilanteessa * käyttää käytössä olevaa taksamittarijärjestelmää sujuvasti asiakkaan maksaessa eri maksutavoilla * taksiliikenteessä yleisesti käytössä olevien lipputuotteiden käsittelyn * tehdä tilityksen * toimittaa löytötavarat asianmukaiseen paikkaan * käsitellä ja kuljettaa rahtia taksissa * kuljettaa taksia turvallisesti ja taloudellisesti erilaisissa liikenneympäristöissä ja ajo-olosuhteissa * toimia tilanteen mukaisesti ristiriita- ja konfliktitilanteissa * määritellä taksinkuljettajan työ- ja lepoajat sekä osaa käyttää niihin liittyviä laitteita tai asiakirjoja * kertoa pääpiirteittäin taksiyrityksen tulo- ja menorakenteen * vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisen tuloksen syntymiseen kuljetustehtävän aikana * toimia ajovuorolistojen edellyttämällä tavalla* suorittaa taksinkuljettajan kokeen (teoriakoe ja paikallistuntemuskoe) * toimia annettujen ohjeiden ja säädöksien mukaan koululaiskuljetuksissa taksiliikenteessä
Toteutus: 

Tietopuolinen koulutus järjestetään lähiopetuksena. Taksinkuljettaja koulutus teoriaosuus 14 - 21.10.2019. Kuopion paikallistuntemus osio 22.10 - 4.11.2019.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin edellytetään työpaikkaa viimeistään koulutuksen alkaessa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen 5.11 - 20.12.2019 ja Taksiyrittäjäkurssi 7.1 - 14.2.2020. Tarvittaessa kouluttaja auttaa työpaikan löytämisessä.

Oppisopimuskoulutuksen aikana opiskelija on työsuhteessa ja saa palkkaa.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Petri Honkanen
petri.honkanen@sakky.fi
044 785 3340

Oppisopimus on mahdollisuus: 

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena sen jälkeen kun tietopuolinen koulutus on hyväksytysti suoritettu.

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Lue artikkeli!|https://www.sakky.fi/taksikuljetus]] [[Linkki työvoimakoulutukseen|https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/687748?searchPhrase=taksi&&&announced=0&sort=1]]
Lisätietoja hakemisesta: 

opinto-ohjaaja Riitta Lappalainen puh. 044 785 3084 , sähköposti: riitta.lappalainen@sakky.fi

Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Toimita tarvittavat liitteet heti kun teet hakemuksen.

Voit liittää todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen tai lähettää ne sähköpostilla oppisopimus@sakky.fi

1. KOPIO PERUSKOULUN JA/TAI LUKION PÄÄTTÖTODISTUKSESTA (selkeä puhelimella otettu kuva riittää)
2. KOPIOT ALAAN LIITTYVISTÄ TYÖTODISTUKSISTA JOIHIN HALUAT VEDOTA

Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on toimitettava todistus kielitaidosta
tai osallistuttava Suomen kielen kokeeseen. Kielikokeeseen kutsutaan kirjeellä.
Mikäli et ole EU-maan kansalainen, liitä hakemukseesi kopio oleskeluluvasta.

Todistusjäljennökset voit toimittaa myös kirjepostina:

Savon ammattiopisto
Sammakkolammentie 2
70200 Kuopio

Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Opetushallitus/tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3489218]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen