Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja (Kuopio)

KurssiID: 
14034
KouluID: 
53
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Logistiikan perustutkinto

Koulutuspaikka: 

Kolmisopentie 7, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Syksyllä 2020
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.
Kustannukset: 
Koulutusmateriaalit, kortti- ja viranomaismaksut (n. 600€). Opiskelijalla tulee olla käytettävissä turvakengät.
Kohderyhmä: 

Koulutukseen valittavalla henkilöllä tulee vähintään pitkäaikainen B -ajo-oikeus ja nuhteeton ajohistoria.
Koulutukseen hakijan terveydentilan tulee täyttää ajokorttiluokan 2 saamisen edellytykset.
Suositeltava ikäraja on 21 vuotta.
Kielitaitovaatimus B1.

Kuljettajan työn keskeisenä vaatimuksena on hyvä työmoraali ja ammattietiikka sekä yhteistyöhaluisuus. Toiminnan on perustuttava kestäville arvoille, rehellisyydelle ja vastuullisuudelle. Työn hyvän laadun ja hyvän asiakaspalvelun tavoitteet korostuvat kaikissa tehtävissä. Työn tekemisen arvoina ovat ahkeruus, oma-aloitteisuus, sovitun noudattaminen ja kanssaihmisten näkemysten arvostaminen.

Työsuoritukset on osattava tehdä tehokkaasti ja taloudellisesti työ- ja liikenneturvallisuutta edistävin menetelmin, energiankulutusta ja ympäristöhaittoja minimoiden. Kuljettajilla on suuri vastuu kalliiden kuljetusajoneuvojen turvallisesta kuljettamisesta tai monesti arvokkaan tai ympäristölle vaarallisen lastin turvallisesta perille viennistä tai henkilöiden turvallisesta kuljettamisesta kotimassa tai ulkomailla. Liikenteessä tulee toimia joustavasti, huomaavaisesti ja esimerkillisesti.

Tutkinnon muodostuminen: 
Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalveluiden osaamisala: Kuorma-auton kuljettaja: Yhteiset opinnot 35 osp pakolliset tutkinnonosat: 3 kpl • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys • Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta • Kuorma-autokuljetukset valinnaiset: 2 kpl • Työkoneiden käyttö- ja huolto • Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus • Ulkomaanliikenteen kuljetukset • Taksikuljetukset • Elintarvikekuljetukset • Massatavarakuljetukset • Ympäristönhuollonkuljetukset • Yritystoiminnan suunnittelu
Toteutus: 

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.
Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan mm. tutkinnon mukaisissa tehtävissä työpaikoilla. Koulutusta järjestetään tarvittaessa klo 06.00 - 20.00 koululla ja työpaikoilla työvuorosuunnittelun mukaan.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Markku Väänänen
markku.vaananen@sakky.fi
044 785 3127

Kari Karhunen
kari.karhunen@sakky.fi
044 785 3141

Arto Kärkkäinen
arto.karkkainen@sakky.fi
044 785 3484

Harri Hakkola
harri.hakkola@sakky.fi
044 785 3121

Oppisopimus on mahdollisuus: 

Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös oppisopimuksella (edellyttää työpaikkaa).

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:
- Merja Happonen, p. 044 785 3073
- Jaana Kukkonen, p. 044 785 3064
tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Lue ennen hakemista!|https://www.sakky.fi/nuorille/hakeminen/terveysvaatimukset-ja-opiskelijaksi-ottamisen-edellytykset/logistiikka]] [[Esittelyvideo|https://www.youtube.com/watch?v=GqmGXzFXiB8]]
Lisätietoja hakemisesta: 

opinto-ohjaaja Riitta Lappalainen puh. 044 785 3084 , sähköposti: riitta.lappalainen@sakky.fi

Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Valintahaastattelut syksyn 2020 ryhmiin järjestetään toukokuussa 2020 ja valinnoista ilmoitetaan tämän jälkeen. Haastattelukutsu lähetetään sinulle sähköpostilla.

Toimita tarvittavat liitteet heti kun teet hakemuksen.
Voit liittää todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen tai lähettää ne sähköpostilla: hakutoimisto@sakky.fi

1. KOPIO PERUSKOULUN JA/TAI LUKION PÄÄTTÖTODISTUKSESTA (selkeä puhelimella otettu kuva riittää)
2. KOPIOT ALAAN LIITTYVISTÄ TYÖTODISTUKSISTA JOIHIN HALUAT VEDOTA

Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on toimitettava todistus kielitaidosta
tai osallistuttava Suomen kielen kokeeseen. Kielikokeeseen kutsutaan kirjeellä.
Mikäli et ole EU-maan kansalainen, liitä hakemukseesi kopio oleskeluluvasta.

Todistusjäljennökset voit toimittaa myös kirjepostina:

Savon ammattiopisto
Hakutoimisto
Osmajoentie 75A
78200 Varkaus

Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Opetushallitus/tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3489218]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen