Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, ympäristönhoitaja (Toivala)

KurssiID: 
13584
KouluID: 
53
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Osaamisala(t): 
Ympäristöalan osaamisala
Koulutuspaikka: 

Haapamäentie 1, Toivala

Koulutus alkaa: 
Joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.
Opetusmuoto: 

Päivä- ja monimuoto

Kustannukset: 
Koulutus on maksutonta ja kuuluu opintotuen piiriin. Opiskelijan maksettavaksi jää henkilökohtaiset opiskelumateriaalit sekä erilliset korttimaksut.
Kohderyhmä: 

Koulutus sopii Sinulle, joka haluat työllistää itsesi ympäristönhoidon työntekijänä tai yrittäjänä.
Koulutus on suunniteltu aikuisille, joilla on aikaisempaa työkokemusta ja/tai ammatillista koulutusta.
Koulutus ja siihen liittyvät työtehtävät edellyttävät hyvää terveyttä ja vähintään kohtuullista fyysistä kuntoa.
Opiskelijavalinnassa otamme huomioon hakijan aikaisemman koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa arvioidun soveltuvuuden ympäristöalan työtehtäviin.
Kielitaitovaatimus A2.

Tutkinnon muodostuminen: 
Käytännön osaamista tulevaisuuden ammattiin * Haluatko toimia monipuolisissa ympäristönhoidon työtehtävissä? * Haluatko ammatin, jossa työsi jäljet näkyvät vielä vuosikymmenten päästä? * Arvostatko luonnonvarojen kestävää käyttö ja materiaalivirtojen kierrätystä? Ympäristönhoitajana Sinulla on valmiudet toimia esimerkiksi vesihuollon, jätehuollon ja kierrätyksen työtehtävissä yrityksissä tai julkisella sektorilla. Opinnoissa voit perehtyä myös ulkoilureittien rakentamiseen, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen tai elinympäristöjen kunnostamiseen.
Toteutus: 

Suoritat koulutuksen aikana luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon (180 osp) oman etenemissuunnitelmasi mukaan. Ammatilliset tutkinnon osat koostuvat kaikille yhteisistä ja valinnaisista tutkinnon osista.

Ammatilliset tutkinnon osat:

* Yhteiset tutkinnon osat (75 osp):
- Kestävällä tavalla toimiminen
- Ympäristön hoitaminen

* Elinympäristöjen hoito -suuntautuminen (valitaan 70 osp):
- Luontoselvitysten laatiminen
- Erilaisten ympäristökohteiden kunnostaminen ja hoito

* Ympäristötekninen suuntautuminen (valitaan 70 osp):
- Ympäristön tilan selvittäminen
- Vesihuolto
- Vesistöjen kunnostaminen ja hoito
- Jätehuolto ja kierrätys
- Pilaantuneen maaperän kunnostaminen
- Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkintoon kuuluvat yhteiset tutkinnon osat (35 osp) tunnustetaan aiemmista opinnoista tai voit suorittaa ne henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Opiskelu sisältää yhteisiä lähiopiskelujaksoja, etäopiskelua sekä työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua. Lähtökohtaisesti opiskelua lähiopiskelujaksoilla on 4 pv/viikko (ma-to), lomajaksot määräytyvät oppilaitoksen normaalin vuosirytmityksen mukaan. Opiskeluajan ajoitus tarkentuu jokaiselle laadittavassa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa.

Opinnot ovat päätoimisia. Kysy oppilaitokselta mahdollisuutta opiskella ympäristöalaa myös työn ohessa.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Opinto-ohjaaja Anne Parkkonen p. 044 785 3820
Koulutuspäällikkö Ari Puustinen p. 044 785 4130
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sakky.fi

Oppisopimus on mahdollisuus: 

Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös oppisopimuksella (edellyttää työpaikkaa).

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:
- Jaana Kukkonen, oppisopimuskoordinaattori p. 044 785 3064
- Merja Happonen, oppisopimuskoordinaattori p. 044 785 3073
- Kirsi Tikkunen, oppisopimuskoordinaattori p. 044 785 8753

tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Avaa tästä koulutuksen esite|http://materiaali.sakky.fi/esitteet/13584.pdf]]
Lisätietoja hakemisesta: 

opinto-ohjaaja Anne Parkkonen puh. +358 44 785 3820 , sähköposti: anne.parkkonen@sakky.fi

Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Voit hakea täydennys- ja peruutuspaikoille. Koulutukseen on jatkuva haku.
Opiskelijavalinta perustuu valintahaastatteluun sekä hakijan aikaisempaan koulutukseen ja työkokemukseen.

Toimita tarvittavat liitteet heti kun teet hakemuksen.

Voit liittää todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen tai lähettää ne sähköpostilla: hakutoimisto@sakky.fi

1. KOPIO PERUSKOULUN JA/TAI LUKION PÄÄTTÖTODISTUKSESTA (selkeä puhelimella otettu kuva riittää)
2. KOPIOT ALAAN LIITTYVISTÄ TYÖTODISTUKSISTA JOIHIN HALUAT VEDOTA

Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on toimitettava todistus kielitaidosta
tai osallistuttava Suomen kielen kokeeseen. Kielikokeeseen kutsutaan kirjeellä.
Mikäli et ole EU-maan kansalainen, liitä hakemukseesi kopio oleskeluluvasta.

Todistusjäljennökset voit toimittaa myös kirjepostina:

Savon ammattiopisto
Hakutoimisto
Osmajoentie 75A
78200 Varkaus

Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Avaa tästä tutkinnon perusteet/OPH|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282478/reformi/tiedot]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen