Luontoalan ammattitutkinto, riistanhoitaja (Toivala)

KurssiID: 
13404
KouluID: 
1
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Luontoalan ammattitutkinto

Osaamisala(t): 
Riistatalouden osaamisala
Koulutuspaikka: 

Haapamäentie 1, Toivala

Koulutus alkaa: 
Syksyllä 2020
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Opetusmuoto: 

Ilta- ja monimuoto

Kustannukset: 
Osallistumismaksu. Lisäksi kustannuksia voi tulla henkilökohtaiseen käyttöön hankittavasta koulutusmateriaalista tai koulutukseen liittyvistä matkoista.
Kohderyhmä: 

Koulutus sopii esimerkiksi riistanhoitoyhdistyksissä, metsästysseuroissa ja luontomatkailuyrityksissä toimiville henkilöille alan vankkana peruskoulutuksena ja ammatillisena tieto-taitopakettina.

Tutkinnon muodostuminen: 
Tule hakemaan riistatalouden viimeisin osaaminen! Suoritat samalla luontoalan ammattitutkinnon henkilökohtaisen opiskeluohjelmasi mukaisesti.
Toteutus: 

Riistanhoitajakoulutuksen painopistealueet ovat riistanhoito, riistaeläinten tarhaus ja metsästyspalvelut. Koulutuksen aikana suoritetaan myös metsästyksen julkisiin hallintotehtäviin liittyviä koulutuksia, kuten metsästäjätutkintojen vastaanottajakoulutus. Muita alaan liittyviä erityiskoulutuksia ovat metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutus sekä hygieniapassi.

Koulutus toteutetaan Siilinjärven Toivalassa ja sen läheisyydessä olevilla havaintokohteilla. Koulutus on mahdollista suorittaa esim. työn tai yritystoiminnan ohessa. Koulutuksen lähijaksot toteutetaan keskiviikkoiltaisin (klo 17.30-20.45) ja lauantaisin (1 pv/kuukausi). Kesä-heinäkuussa ei ole lähijaksoja.

Tutkinto koostuu viidestä suoritettavasta tutkinnon osasta:
- Riistanhoito
- Riistan tarhaus
- Metsästyspalvelun toteuttaminen
- Luonnon tuotteistaminen

Lisäksi valitaan yksi erillinen ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa. Tutkintonimike on riistanhoitaja.

Yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa:
Koulutus toteutetaan osana luontoalan ammattitutkinnon, riistatalouden osaamiseen tähtäävää koulutusta. Tutkinto suoritetaan todellisissa työtehtävissä kerättävän arviointiaineiston ja näyttöjen perusteella.
Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat riistakysymyksiin erikoistuneet asiantuntijat tukenaan vankat työelämäyhteydet ja mittava havaintokohdeverkosto.

Koulutuksen yhteistyötahot:
- Suomen Riistakeskus
- Sauvalan ja Pyyvilän kartanot
- Suomen Metsästäjäliitto
- Metsähallitus
- Luonnonvarakeskus

Lisätietoja koulutuksesta: 

Harri Karppinen, vastuukouluttaja, p. 044 785 4161
Ari Puustinen, koulutuspäällikkö, p. 044 785 4130
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sakky.fi

Oppisopimuskoulutus: 

-

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Avaa tästä koulutuksen esite (v. 2019-2020)|http://web.sakky.fi/esite/12895.pdf]]
Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Opiskelijavalinta perustuu valintahaastatteluun sekä hakijan aikaisempaan koulutukseen ja työkokemukseen.

Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Avaa tästä tutkinnon perusteet/OPH|https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4753211]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen