Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, mediapalvelujen toteuttaja (Varkaus)

KurssiID: 
14020
KouluID: 
53
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Osaamisala(t): 
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
Koulutuspaikka: 

Osmajoentie 75, Varkaus

Koulutus alkaa: 
Elokuu 2020, joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
2 - 3 vuotta, Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.
Kohderyhmä: 

Media-alasta kiinnostuneet, peruskoulun, lukion tai muun tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Kielitaitovaatimus B1.

Tutkinnon muodostuminen: 
Tutkinto muodostuu: Ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) sekä yhteisistä opinnoista (35 osaamispistettä). Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa on: Media-alalla toimiminen 15 osp. Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat: Audiovisuaalinen tuotanto 15 osp. Mediamateriaalin tekeminen 15 osp. Lisäksi suoritetaan valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia yhteensä 100 osp. Valinnaisten tutkinnon osien opinnot toteutuvat, kun ryhmäkoko on riittävä. Valinnaiset tutkinnon osat valitaan opintojen aikana.
Toteutus: 

Koulutus toteutetaan päivä- ja / tai monimuoto-opiskeluna ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan tutkinnon mukaisissa tehtävissä työpaikoilla.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Anssi Toivanen, puh. 044 785 8207

S-posti: etunimi.sukunimi@sakky.fi

www.sakky.fi

Oppisopimus on mahdollisuus: 

Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös oppisopimuksella (edellyttää työpaikkaa).

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:
- Jaana Kukkonen, p. 044 785 3064
- Päivi Savolainen, p. 044 785 3070
- Kirsi Tikkunen, p. 044 785 8753
tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Esittelyvideo|https://www.youtube.com/watch?v=degpuGvxrrk]]
Lisätietoja hakemisesta: 

opinto-ohjaaja Mirja Hyvönen puh. +358 44 785 8222 , sähköposti: mirja.hyvonen@sakky.fi

Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Toimita tarvittavat liitteet heti kun teet hakemuksen.

Voit liittää todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen tai lähettää ne sähköpostilla: hakutoimisto@sakky.fi

1. KOPIO PERUSKOULUN JA/TAI LUKION PÄÄTTÖTODISTUKSESTA (selkeä puhelimella otettu kuva riittää)
2. KOPIOT ALAAN LIITTYVISTÄ TYÖTODISTUKSISTA

Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on toimitettava todistus kielitaidosta
tai osallistuttava Suomen kielen kokeeseen. Kielikokeeseen kutsutaan kirjeellä.
Mikäli et ole EU-maan kansalainen, liitä hakemukseesi kopio oleskeluluvasta.

Todistusjäljennökset voit toimittaa myös kirjepostina:

Savon ammattiopisto
Hakutoimisto
Osmajoentie 75A
78200 Varkaus

Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Opetushallitus/tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3507160/reformi/tiedot]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen