Rakennusalan perustutkinto (nro 677885)

KurssiID: 
12913
KouluID: 
49
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Rakennusalan perustutkinto

Koulutuspaikka: 

Pohjolankatu 1, Kuopio

Koulutus alkaa: 
jatkuva haku
Koulutuksen kesto: 
Opiskelijoille tehdään henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat (HOPS), joissa huomioidaan aikaisempi koulutus ja työkokemus.
Opetusmuoto: 

Työvoimakoulutus

Kustannukset: 
KOULUTUKSEEN HAKU: Hakemuksia koulutukseen voi jättää jatkuvasti ja koulutushakemus on voimassa siihen saakka kunnes valintapäätös on tehty. Hakijat valitaan hakemusten ja haastattelun perusteella. -Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa Työlinjan koulutusneuvonnasta 0295 020 702.
Kohderyhmä: 

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille talonrakentajiksi aikoville henkilöille sekä alanvaihtajille. Opiskelijalla tulee olla riittävät fyysiset ja psyykkiset valmiudet rakennusalan työtehtäviin sekä valmius ottaa vastaan tarjolla olevia talonrakentajan työtehtäviä. Rakennusalan työkokemus ja/tai koulutus on hakijalle eduksi. Ulkomaalaistaustan omaavilta hakijoilta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa.

Koulutuksen kuvaus: 

Koulutuksen alussa opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunni-telman (HOKS). Siinä huomioidaan opiskelijan tavoitteet ja aikaisempi osaaminen sekä valitaan opiskelijalle sopivat tutkinnon osat.

Rakennusalan perustutkinto muodostuu ammatillisista- ja yhteisistä tutkinnon osista. Koko tutkinnon ammatilliset tutkinnon osat koostuvat kahdesta pakollisesta- ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Koulutukseen sisältyy myös tulityö-, ensiapu- ja työturvallisuuskorttikoulutukset.
Koulutukseen sisältyy lähiopetusta oppilaitoksessa ja työpaikalla järjestettävää koulutusta rakennustyömailla. Kuhunkin tutkinnon osaan liittyvä ammatin perustieto opiskellaan luokkaopiskeluna tai soveltuvin osin etäopiskeluna. Ammattityötä opiskelija harjoittelee oppilaitoksen työsaleissa ja rakennustyömailla. Rakennusalan perustutkinnon näytöt tehdään aidoissa työtehtävissä rakennustyömailla.
Tutkinnon sisältö muodostuu Rakennusalan perustutkinnon talonrakentajan osaamisalasta HOKS:n mukaisesti seuraavista tutkinnon osista:
Pakolliset tutkinnon osat:
o Perustustyöt
o Runkovaiheen työt
Pakollisten tutkinnon osien lisäksi koko tutkintoon vaaditaan neljä valinnaista tutkinnon osaa, joita ovat mm:
o Sisävalmistusvaiheen työt
o Ulkoverhous- ja kattotyöt
o Muuraus
o Laatoitus
o Raudoitus ja betonointi
o Korjausrakentaminen
Yhteiset tutkinnon osat
o Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
o Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
o Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Tarkempi kuvaus Rakennusalan perustutkinnon tutkinnon perusteista löytyy osoitteesta:
[[https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1724170/ops/tiedot]]

Toteutus: 

Näytöt toteutetaan pääsääntöisesti todellisissa työmaaolo-suhteissa. Näytön arvioinnin toteuttaa kaksi arvioijaa, joista toinen on opettaja ja toinen työpaikan edustaja. Ohjaava opettaja osallistuu työpaikalla järjestettävän koulutuksen oppimisen ohjaamiseen, tukemiseen, arviointiin ja näyttöjen suunnitteluun yhteistyössä yrityksen edustajan kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Lisätietoja koulutuksesta antaa Koulutuspäällikkö Ari Kilpeläinen, puh: 044 785 8258, ari.kilpelainen@sakky.fi tai
Tuomo Kettunen, puh: 044 785 3296 tuomo.kettunen@sakky.fi

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon TE-toimistossa on Ritva Iivarinen, puh. 0295 043 564, s-posti: ritva.iivarinen@te-toimisto.fi

Suunniteltu valinta-aikataulu: ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuksen esite, linkit: 
[[|TE-palvelut|https://koulutukset.https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/677885?locations=Kuopio&&announced=0&sort=1]]
Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

**HAKU TYÖVOIMAKOULUTUKSEEN: **
Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa [[|TE-palvelut|https://koulutukset.https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/677885?locations=Kuopio&&announced=0&sort=1]]tai käymällä henkilökohtaisesti TE-toimistossa.

-Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelinnumerosta 0295 020 702. Koulutushakemuksesi tilannetta voit seurata myös Internetissä: www.te-palvelut.fi -> näin asioit kanssamme -> asioi verkossa -> henkilöasiakkaalle -> koulutushakemusteni tilanne. Palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia.

Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Avaa tutkinnon perusteet tästä linkistä|https://https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1724170/ops/tiedot]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.