Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja (nro 682932)

KurssiID: 
13401
KouluID: 
49
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Rakennusalan koulutus

Koulutuspaikka: 

Pohjolankatu 1, Kuopio

Koulutus alkaa: 
1.4.2019, joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
Opiskeluaika suunnitellaan yksilöllisesti HOKS:n mukaan.
Opetusmuoto: 

Työvoimakoulutus

Kohderyhmä: 

Kohderyhmä/pääsyvaatimukset:
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille talonrakentajiksi aikoville henkilöille sekä alanvaihtajille.
Tavoitteena on, että opiskelija työllistyy koulutuksen aikana tai sen jälkeen talonrakennusalan työtehtäviin. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa rakennusalan perustutkinto talonrakentajan osaamisalalta tai tutkinnon osia ko. tutkinnosta. Valinta tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.
SEURAA VALINTAPROSESSIA OMA ASIOINTI -SIVUJEN KAUTTA.
Opiskelijalla tulee olla riittävät fyysiset ja psyykkiset valmiudet rakennusalan työtehtäviin sekä valmius ottaa vastaan tarjolla olevia talonrakentajan työtehtäviä. Rakennusalan työkokemus ja/tai koulutus on hakijalle eduksi. Ulkomaalaistaustan omaavilta hakijoilta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa.

Pohjakoulutuksena riittää peruskoulun suorittaminen. Aikaisemmin hankittu osaaminen voi lyhentää opiskeluaikaa.
Työkokemus alalta katsotaan eduksi.
Hakijalta edellytetään omatoimisuutta, koska oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti työpaikoilla henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Koulutuksen kuvaus: 

Tavoite:
Tavoitteena on, että opiskelija työllistyy koulutuksen aikana tai sen jälkeen talonrakennusalan työtehtäviin. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa rakennusalan perustutkinto talonrakentajan osaamisalalta tai tutkinnon osia ko. tutkinnosta.
Tutkinnon perusteet löytyvät täältä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3667905

Koulutuksen sisältö:
Koulutuksen alussa opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Siinä huomioidaan opiskelijan tavoitteet ja aikaisempi osaaminen sekä valitaan opiskelijalle sopivat tutkinnon osat.

Rakennusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.
Tutkinto muodostuu:
· ammatillisista tutkinnon osista, 145 osaamispistettä, joista pakollisia 75 osaamispistettä ja valinnaisia 70 osaamispistettä
· yhteisistä tutkinnon osista, 35 osaamispistettä

Rakennusalan perustutkinto muodostuu ammatillisista- ja yhteisistä tutkinnon osista. Koko tutkinnon ammatilliset tutkinnon osat koostuvat kahdesta pakollisesta- ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Koulutukseen sisältyy myös tulityö-, ensiapu- ja työturvallisuuskorttikoulutukset.

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta oppilaitoksessa ja työpaikalla järjestettävää koulutusta rakennustyömailla. Kuhunkin tutkinnon osaan liittyvä ammatin perustieto opiskellaan luokkaopiskeluna tai soveltuvin osin etäopiskeluna. Ammattityötä opiskelija harjoittelee oppilaitoksen työsaleissa ja rakennustyömailla. Rakennusalan perustutkinnon näytöt tehdään aidoissa työtehtävissä rakennustyömailla.

Koulutusjärjestelyt:
Koulutus on päätoimista. Päivittäinen opiskeluaika oppilaitoksessa on keskimäärin 7 tuntia ja viikkotuntimäärä on 35 tuntia. Yrityksissä työpaikalla järjestettävän koulutuksen työaika on yrityksen päivittäisen työajan mukainen.

Koulutuksen kahden viimeisen viikon aikana järjestetään tehostetun työnhaun jakso niille opiskelijoille, joilla ei ole työpaikkaa tiedossa koulutuksen päättyessä.

Työssäoppimisjärjestelyt:
Koulutukseen sisältyy työpaikoilla järjestettävää koulutusta. Oppilaitos laatii koulutussopimuksen työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ao. yrityksen kanssa. Työpaikoilla järjestettävien koulutuksien työmaat hankitaan opettajan ja opiskelijan kanssa yhteistyössä. Valintaan vaikuttaa mahdollinen työllistyminen koulutuksen päätyttyä ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen työtehtävät täytyy soveltua tutkinnonosien tavoitteisiin.

Työpaikoilla järjestettävän koulutuksen ajankohdat suunnitellaan henkilökohtaisen opetuksen kehittämissuunnitelman laadinnan yhteydessä, jota tarkennetaan opintojen aikana opintojen etenemisen mukaan.

Näyttösuunnitelma:
Näytöt toteutetaan pääsääntöisesti todellisissa työmaaolosuhteissa. Näytön arvioinnin toteuttaa kaksi arvioijaa, joista toinen on opettaja ja toinen työpaikan edustaja. Ohjaava opettaja osallistuu työpaikalla järjestettävän koulutuksen oppimisen ohjaamiseen, tukemiseen, arviointiin ja näyttöjen suunnitteluun yhteistyössä yrityksen edustajan kanssa.

HAKEMINEN
Koulutukseen voi jättää hakemuksia jatkuvasti.
Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa www.te-palvelut.fi

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus).
Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Toteutus: 

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille talonrakentajiksi aikoville henkilöille sekä alanvaihtajille.

Tavoitteena on, että opiskelija työllistyy koulutuksen aikana tai sen jälkeen talonrakennusalan työtehtäviin. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa rakennusalan perustutkinto talonrakentajan osaamisalalta tai tutkinnon osia ko. tutkinnosta.

Valinta tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Seuraava sisäänotto 1.4.2019.

Yksittäisiä opiskelupaikkoja alan kokemusta omaaville myös keväälle 2019, näihin jatkuva haku.

Lisätiedot
Koulutuspaikka: Savon ammattiopisto, Pohjolankatu 1, Kuopio
Kesto: Opiskeluaika suunnitellaan yksilöllisesti HOKS:n mukaan.

KOULUTUKSEEN VOI JÄTTÄÄÄ HAKEMUKSIA JATKUVASTI. Seuraa koulutuksen valinnan etenemistä Oma asiointi -sivuilta.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Ari Kilpeläinen puh. 044 7858258.
etunimi.sukunimi@sakky.fi

tai tyovoimakoulutus.pohjois-savo@te-toimisto.fi

Koulutuksen esite, linkit: 
[[https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/682932?searchPhrase=682932&&&announced=0&sort=1]]
Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

HAKEMINEN
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille talonrakentajiksi aikoville henkilöille sekä alanvaihtajille.

Tavoitteena on, että opiskelija työllistyy koulutuksen aikana tai sen jälkeen talonrakennusalan työtehtäviin. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa rakennusalan perustutkinto talonrakentajan osaamisalalta tai tutkinnon osia ko. tutkinnosta.

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus).
Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

[[https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/?searchPhrase=682932&announced=0&sort=1]]

Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3667905/reformi/tiedot]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.