Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki (Suonenjoki ja Rautalampi). DUUNI EDELLÄ-hanke

KurssiID: 
14397
KouluID: 
53
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Koulutuspaikka: 

Sammakkolammentie 2, Kuopio

Koulutus alkaa: 
31.8.2020
Koulutuksen kesto: 
2 - 3 vuotta, Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Kielitaitovaatimus A2.
Kohderyhmä: 

Ravintola ja cateringalasta kiinnostuneet. Hakijalta edellytetään soveltuvuutta alalle sekä alalla vaadittavaa fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä sekä riittävää suomenkielen taitoa. Alan työtehtäviä ovat mm. ravintolakokki tai suurtalouskokki.

Tutkinnon muodostuminen: 
Tutkinnon suorittanut kokki osaa toimia ruoanvalmistuksen tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa, valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa huomioiden erityisruokavaliot, laittaa ruoan esille annoksittain tai suurelle joukolle. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja se muodostuu pakollisisita tutkinnon osista 85 osp (ravitsemispalveluissa toimiminen, lounasruokien valmistus, annosruokien valmistus) sekä valinnaisista tutkinnon osista 60 osp. Tutkintoon kuuluu yhteisiä opintoja 35 osp.
Toteutus: 

Koulutus toteutetaan työvaltaisesti alan työpaikoilla. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan näytöin tutkinnon mukaisissa työtehtävissä ravintola- ja cateringalan työpaikoilla

Koulutuksen aikana lähiopetus, verkko-opinnot ja työpaikalla järjestettävä koulutus vuorottelevat. Päivittäinen opiskeluaika on n. 7 oppituntia/pv. Työelämäjaksoilla noudatetaan kunkin työpaikan työehtosopimuksen mukaisia työaikoja. Lähiopetus tapahtuu Suonenjoella, mutta yksittäisiä opetuspäiviä tai lyhyitä opetusjaksoja voidaan järjestää myös työelämässä.

Oppilaitos järjestää työpaikat yhteistyössä opiskelijan kanssa. Näin varmistetaan, että työelämäjakso palvelee kunkin tutkinnonosan oppimistavoitteiden saavuttamista.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Marja-Leena Piitulainen, Duuni edellä -hankkeen kehittämisasiantuntija, p. 044 785 4834

Kimmo Pousi, koulutuspäällikkö, p. 044 785 4878

Sari Multasuo, opinto-ohjaaja p. 044 785 4844

Sähköposti: etunimi.sukunimi@sakky.fi

Oppisopimus on mahdollisuus: 

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella (edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajalle).

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:
- Karita Nuikka, p. 044 785 3075
tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Lisätietoja hakemisesta: 

opinto-ohjaaja Sari Multasuo puh. +358 44 785 4844 , sähköposti: sari.multasuo@sakky.fi

Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Toimita tarvittavat liitteet heti kun teet hakemuksen.

Voit liittää todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen tai lähettää ne sähköpostilla: hakutoimisto@sakky.fi

1. KOPIO PERUSKOULUN JA/TAI LUKION PÄÄTTÖTODISTUKSESTA (selkeä puhelimella otettu kuva riittää)
2. KOPIOT ALAAN LIITTYVISTÄ TYÖTODISTUKSISTA JOIHIN HALUAT VEDOTA

Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on toimitettava todistus kielitaidosta
tai osallistuttava Suomen kielen kokeeseen. Kielikokeeseen kutsutaan kirjeellä.
Mikäli et ole EU-maan kansalainen, liitä hakemukseesi kopio oleskeluluvasta.

Todistusjäljennökset voit toimittaa myös kirjepostina:

Savon ammattiopisto
Hakutoimisto
Osmajoentie 75A
78200 Varkaus

Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Opetushallitus/tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4221360]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen