Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala (Tervo) (nro 685209)

KurssiID: 
13408
KouluID: 
49
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Osaamisala(t): 
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Koulutuspaikka: 

Presidentinkatu 1, Kuopio

Koulutus alkaa: 
21.10.2019
Koulutuksen kesto: 
Koulutus alkaa 21.10.2019, kesto 1,5 - 2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koulutuksessa on lomajakso 6.-26.7.2020. Koulutuspaikka: Tervon Lohimaa, Lohitie 701, 72210 Tervo Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus TE-palvelut Messissä, Kauppakeskus Apajassa to 14.3.2019 klo 14. Voit seurata infoa myös netissä www.messilive.fi
Opetusmuoto: 

Työvoimakoulutus

Kustannukset: 
Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.
Kohderyhmä: 

Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja), Ikääntyvien hoito ja kuntoutumisen osaamisala.
Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille, vähintään peruskoulun suorittaneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijalta edellytetään soveltuvuutta alalle sekä alalla vaadittavaa fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä. Kielitaitovaatimus B2.

Koulutuksen kuvaus: 

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille sellaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että he saavat sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluvat näytöt hyväksytysti suoritettua ja voivat sijoittua ammattitaitoisina lähihoitajina alan työtehtäviin. Osaamisalana on Ikääntyneiden hoito ja kuntoutuminen sekä yksi valinnainen tutkinnon osa.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, 180 osaamispistettä (osp)
Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä opinnoista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat ovat:

- Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
- Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta:
- Kotihoidossa toimiminen 40 osp
- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Lisäksi suoritetaan yksi valinnainen ammatillinen tutkinnon osa 15 osaamispistettä.

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS) .

Toteutus: 

Työssäoppimisjärjestelyt:
Ammatillisiin tutkinnon osiin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta. Opettaja käy jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisen tavoite,- ohjaus- ja arviointikeskustelun. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan näytöissä (5 näyttöä) tutkinnon mukaisissa työtehtävissä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tavoitteena on koulutuksen eri osa-alueisiin liittyvien valmiuksien vahvistaminen, verkostoituminen ja työllistyvistä tukevien suhteiden luominen. Työpaikat, jotka ovat erilaisia Pohjois-Savon työssäkäyntialueen sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja, jotka järjestellään yhdessä osallistujien ja vastuukouluttajan kanssa.

Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen hakeutuvien on hyvä ottaa huomioon, että
* opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa
* tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat vaikeuttaa opiskelua tai myöhemmin työelämässä selviytymistä
* ala ei sovellu päihteiden väärinkäyttäjille
* mahdollinen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa työhön sijoittumista.
* opiskeluun kuuluu alaikäisten kanssa työskentelyä, jonka vuoksi ennen opiskelijaksi hyväksymistä pyydetään selvitys rikostaustasta

Lisätietoja koulutuksesta: 

Lisätiedot koulutuksesta:
Savon ammattiopisto,
Ritva Ronkainen, koulutuspäällikkö, p. 044 785 8780, ritva.ronkainen@sakky.fi
Päivi Pennanen, koulutuspäällikkö p. 044 785 8782, paivi.pennanen@sakky.fi
Päivi Tiihonen, opettaja p. 044 785 8728, paivi.tiihonen@sakky.fi
Helvi Miettinen, koulutussihteeri, p. 044 785 3209, helvi.miettinen@sakky.fi.

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistossa on Teija Kirjavainen, p. 0295 043 590, teija.kirjavainen@te-toimisto.fi

Koulutuksen esite, linkit: 
[[https://www.sakky.fi/sites/default/files/PDF/lisatietoja_sosiaali-_ja_terveysalan_perustutkintoon_hakevalle.pdf]] [[https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3689879]] [[https://www.youtube.com/watch?v=jGCGOjdIIRI]] Katso video Kuopion Messissä pidetystä infotilaisuudesta lähihoitajan koulutuksesta [[https://www.youtube.com/watch?v=Nhcaq7oQAdQ]]
Lisätietoja hakemisesta: 

soveltuvuuskoe 3.10.2019

Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa.

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus) tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

HAKU TYÖVOIMAKOULUTUKSEEN: Seuraavan linkin kautta voit hakea työvoimakoulutukseen:[[https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/print/685209?lang=fi]]

Valinta suoritetaan hakemusten ja soveltuvuuskokeen perusteella. SEURAA VALINNAN ETENEMISTÄ OMA ASIOINTI -SIVUJEN KAUTTA

Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Avaa tutkinnon perusteet tästä linkistä|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.