Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, Kuopio (nro 688389)

KurssiID: 
13899
KouluID: 
49
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Koulutuspaikka: 

Presidentinkatu 1, Kuopio

Koulutus alkaa: 
7.1.2020
Koulutuksen kesto: 
Koulutuspaikka: Savon ammattiopisto, Hyvinvointi, Presidentinkatu 1/Microkatu 1, Kuopio Koulutus alkaa 7.1.2020, kesto 2-3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koulutuksessa on normaalit oppilaitoksen lomajaksot maaliskuussa, kesällä ja lokakuussa.
Opetusmuoto: 

Työvoimakoulutus

Kohderyhmä: 

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille, vähintään peruskoulun suorittaneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijalta edellytetään soveltuvuutta alalle sekä alalla vaadittavaa fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä. Kielitaitovaatimus B2.

Koulutuksen kuvaus: 

Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja), Ikääntyvien hoito ja kuntoutumisen osaamisala. Huomioithan, että työvoimakoulutuksena on mahdollista suorittaa vain ikääntyvien hoito ja kuntoutumisen osaamisalan opinnot.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, 180 osaamispistettä (osp)
Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä opinnoista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat ovat:

- Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
- Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta:
- Kotihoidossa toimiminen 40 osp
- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Lisäksi suoritetaan yksi valinnainen ammatillinen tutkinnon osa 15 osaamispistettä.

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS) .

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille sellaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että he saavat sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluvat näytöt hyväksytysti suoritettua ja voivat sijoittua ammattitaitoisina lähihoitajina alan työtehtäviin.

Toteutus: 

Työssäoppimisjärjestelyt:
Ammatillisiin tutkinnon osiin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta. Opettaja käy jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisen tavoite,- ohjaus- ja arviointikeskustelun. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan näytöissä (5 näyttöä) tutkinnon mukaisissa työtehtävissä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tavoitteena on koulutuksen eri osa-alueisiin liittyvien valmiuksien vahvistaminen, verkostoituminen ja työllistyvistä tukevien suhteiden luominen. Työpaikat, jotka ovat erilaisia Pohjois-Savon työssäkäyntialueen sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja, jotka järjestellään yhdessä osallistujien ja vastuukouluttajan kanssa.

Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen hakeutuvien on hyvä ottaa huomioon, että
* opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa
* tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat vaikeuttaa opiskelua tai myöhemmin työelämässä selviytymistä
* ala ei sovellu päihteiden väärinkäyttäjille
* mahdollinen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa työhön sijoittumista.
* opiskeluun kuuluu alaikäisten kanssa työskentelyä, jonka vuoksi ennen opiskelijaksi hyväksymistä pyydetään selvitys rikostaustasta.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Savon ammattiopisto, opinto-ohjaaja Tiina Viikilä, puh. 044 785 8802, sähköposti: tiina.viikila@sakky.fi

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Lue ennen hakemista!|https://www.sakky.fi/sites/default/files/PDF/lisatietoja_sosiaali-_ja_terveysalan_perustutkintoon_hakevalle.pdf]] Katso video Kuopion Messissä pidetystä infotilaisuudesta lähihoitajan koulutuksesta [[https://www.youtube.com/watch?v=Nhcaq7oQAdQ]]. HUOM! Videolla mainitut hakuajat eivät koske tätä koulutusta. [[Esittelyvideo|https://www.youtube.com/watch?v=jGCGOjdIIRI]]
Lisätietoja hakemisesta: 

Soveltuvuuskoe järjestetään 2.12.2019.
Soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton.

Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN 17.11.2019 mennessä täyttämällä sähköinen hakulomake www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus.
[[https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/688389?searchPhrase=sosiaali&locations=Pohjois-Savo&&announced=0&sort=1]]

Seuraa valinnan etenemistä Oma asiointi-palvelussa. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa koulutusneuvonta

Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Avaa tutkinnon perusteet tästä linkistä|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.