Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala (Rautalampi) (nro 685734)

KurssiID: 
13456
KouluID: 
49
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Osaamisala(t): 
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Koulutuspaikka: 

Presidentinkatu 1, Kuopio

Koulutus alkaa: 
26.8.2019
Koulutuksen kesto: 
Koulutus alkaa 26.8.2019, kesto 2-3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koulutuksessa on normaalit oppilaitoksen lomajaksot maaliskuussa, lokakuussa ja kesällä. Hakuaika päättyy 31.7.2019. Koulutuspaikka: Rautalammin lukio, Alavantie 1, 77700 Rautalampi
Opetusmuoto: 

Työvoimakoulutus

Kustannukset: 
Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.
Kohderyhmä: 

Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja), Ikääntyvien hoito ja kuntoutumisen osaamisala.
Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille, vähintään peruskoulun suorittaneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijalta edellytetään soveltuvuutta alalle sekä alalla vaadittavaa fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä. Kielitaitovaatimus B2.

Koulutuksen kuvaus: 

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille sellaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että he saavat sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluvat näytöt hyväksytysti suoritettua ja voivat sijoittua ammattitaitoisina lähihoitajina alan työtehtäviin. Osaamisalana on Ikääntyneiden hoito ja kuntoutuminen sekä yksi valinnainen tutkinnon osa.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, 180 osaamispistettä (osp)
Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä opinnoista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat ovat:

- Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
- Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta:
- Kotihoidossa toimiminen 40 osp
- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Lisäksi suoritetaan yksi valinnainen ammatillinen tutkinnon osa 15 osaamispistettä.

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS) .

Toteutus: 

Työssäoppimisjärjestelyt:

Koulutus toteutuu työvaltaisena opiskeluna Rautalampi-Suonenjoki alueen sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Ammatillisiin tutkinnon osiin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta. Opettaja käy jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisen tavoite, - ohjaus- ja arviointikeskustelun. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan opiskeltavien tutkinnon osien näytöissä tutkinnon mukaisissa työtehtävissä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tavoitteena on koulutuksen eri osa-alueisiin liittyvien valmiuksien vahvistaminen, verkostoituminen ja työllistyvistä tukevien suhteiden luominen. Työpaikat ovat erilaisia sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja Rautalampi-Suonenjoki alueella, ja niihin ohjaudutaan yhteisyössä osallistujien, työnantajien ja vastuukouluttajan kanssa tehtävän yhteistyön pohjalta.

Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen hakeutuvien on hyvä ottaa huomioon, että

* opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa
* tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat vaikeuttaa opiskelua tai myöhemmin työelämässä selviytymistä
* ala ei sovellu päihteiden väärinkäyttäjille
* mahdollinen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa työhön sijoittumista.
* opiskeluun kuuluu alaikäisten kanssa työskentelyä, jonka vuoksi ennen opiskelijaksi hyväksymistä pyydetään selvitys rikostaustasta.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Savon ammattiopisto, koulutuspäällikkö Päivi Pennanen, p. 044 785 8782, paivi.pennanen@sakky.fi
ja opettaja Katri Sinkkonen, p.044 785 8744, katri.sinkkonen@sakky.fi

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistossa on Teija Kirjavainen,
p. 0295 043 590, teija.kirjavainen@te-toimisto.fi

Koulutuksen esite, linkit: 
[[https://www.sakky.fi/sites/default/files/PDF/lisatietoja_sosiaali-_ja_terveysalan_perustutkintoon_hakevalle.pdf]] [[https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3689879]] [[https://www.youtube.com/watch?v=jGCGOjdIIRI]] Katso video Kuopion Messissä pidetystä infotilaisuudesta lähihoitajan koulutuksesta [[https://www.youtube.com/watch?v=Nhcaq7oQAdQ]]
Lisätietoja hakemisesta: 

soveltuvuuskoe 8.5.2019 tai elokuussa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa.

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus) tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

HAKU TYÖVOIMAKOULUTUKSEEN: Seuraavan linkin kautta voit hakea työvoimakoulutukseen:[[https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/print/685734?lang=fii]]

Valinta-aikataulu: esivalinta hakemusten perusteella 30.4.2019 ja 1.8.2019.

Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Avaa tutkinnon perusteet tästä linkistä|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.