Talonrakennusalalle ohjaava koulutus (nro 684245)

KurssiID: 
13210
KouluID: 
49
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Talonrakennusalan ohjaava koulutus

Koulutuspaikka: 

Pohjolankatu 1, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Jatkuva haku
Koulutuksen kesto: 
Koulutuksen kesto on 2 kk
Opetusmuoto: 

Työvoimakoulutus

Kustannukset: 
Suunniteltu valinta-aikataulu: ilmoitetaan myöhemmin.
Kohderyhmä: 

Työttömät ja työttömyysuhanalaiset työnhakijat, jotka ovat kiinnostuneita talonrakennusalasta. Hakijat, jotka ovat halukkaita selvittämään alan soveltuvuutta ja motivoituneita kouluttautumaan alalle sekä työllistymään rakennusalalle.
Tavoitteena on antaa opiskelijalle ja tietoa rakennusalan koulutuksesta ja alan ammateista. Koulutuksen jälkeen opiskelija jatkaa talonrakennusalan opiskelua tai hakeutuu töihin rakennusalalle, jos huomaa alan soveltuvan hänelle.

Koulutuksen kuvaus: 

Koulutuksessa tutustutaan talonrakennusalan eri ammatteihin ja koulutusmahdollisuuksiin rakennusalalle. Opiskeluaikana tehdään vierailuja rakennustyömaille. Lisäksi opiskelu sisältää talonrakennuksen perusteita ja käytännön harjoitteita sekä mahdollisesti työelämässä oppimisen jakson.

Koulutuksen aikana opiskelijan on mahdollisuus suorittaa alalla vaadittavat tulityö- ja työturvallisuuskortit.

Toteutus: 

Päivittäinen opiskeluaika oppilaitoksessa on keskimäärin 7 h/päivä. Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa työaika on yrityksen päivittäisen työajan mukainen

Lisätietoja koulutuksesta: 

Lisätietoja koulutuksesta antaa Koulutuspäällikkö Ari Kilpeläinen, puh: 044 785 8258, ari.kilpelainen@sakky.fi tai
Esa Savolainen, puh: 044 785 3164, esa.savolainen@sakky.fi

Koulutuksen esite, linkit: 
SEURAA VALINNAN ETENEMISTÄ OMA ASIOINTI -SIVUJEN KAUTTA. Koulutukseen voi hakea jatkuvasti, koulutusvalintoja tehdään joustavasti. [[|TE-https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/677145?locations=Kuopio&&announced=0&sort=1]] Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa www.te-palvelut.fi [[Haku työvoimakoulutukseen|https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/684245?searchPhrase=684245&announced=0&sort=1]] Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana mak-settavista taloudellisista etuuksista saa Työlinjan koulutus-neuvonnasta 0295 020 702.
Lisätietoja hakemisesta: 

Koulutuksen sisältö:
koulutuksen alussa opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka huomioi aikaisemman osaamisen.
Valitun suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti koulutus sisältää alan teoriaosaamisen päivityksen, oppilaitoksen työsalissa tapahtuvan kä ytännön harjoittelun sekä työssäoppimisen. Työssäoppiminen toteutetaan pääosin pohjoissavolaisissa teknologia-alan yrityksissä

Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon TE-toimistossa on Ritva Iivarinen, puh. 0295 043 564, s-posti rit-va.iivarinen@te-toimisto.fi

Suunniteltu valinta-aikataulu: ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon TE-toimistossa on Ritva Iivarinen, puh. 0295 043 564, s-posti ritva.iivarinen@te-toimisto.fi

Suunniteltu valinta-aikataulu: ilmoitetaan myöhemmin.

Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.