Talonrakennusalan jatko- ja täydennyskoulutus (nro 684244)

KurssiID: 
13211
KouluID: 
49
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Talonrakennusalan jatko- ja täydennyskoulutus

Koulutuspaikka: 

Pohjolankatu 1, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Jatkuva haku
Koulutuksen kesto: 
Koulutuksen kesto on maksimissaan 10 kk.
Opetusmuoto: 

Työvoimakoulutus

Kustannukset: 
Suunniteltu valinta-aikataulu: ilmoitetaan myöhemmin.
Kohderyhmä: 

Työttömät ja työttömyysuhanalaiset työnhakijat, joilla on talonrakennusalan koulutusta tai vankkaa talonrakennusalan työkokemusta sekä halu työllistyä talonrakennusalalle.

Koulutuksen kuvaus: 

Koulutuksen alussa kartoitetaan opiskelijoiden ammattitaito ja laaditaan aikaisemman osaamisen ja osaamistavoitteiden pohjalta henkilökohtai-nen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Opiskeluun voi sisältyä mm. seuraavia aiheita:
• talonrakennuksen perusteet, perustustyöt, runkotyöt
• korjausrakentaminen
• märkätilarakentaminen
• laatoitus
• pintakäsittely, homevauriot, maalaus
• asbestityöt
• työelämässä oppimista

Koulutuksen aluksi opiskelija suorittaa tarvittaessa tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutukset

Toteutus: 

Päivittäinen opiskeluaika oppilaitoksessa on keskimäärin 7 h/päivä. Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa työaika on yrityksen päivittäisen työajan mukainen.
Tavoitteena on päivittää opiskelijoiden osaamien työelämän vaatimuksia ja kysyntää vastaavaksi ja auttaa osallistujat työllistymään.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Lisätietoja koulutuksesta antaa Koulutuspäällikkö Ari Kilpeläinen, puh: 044 785 8258, ari.kilpelainen@sakky.fi tai
Esa Savolainen, puh: 044 785 3164, esa.savolainen@sakky.fi

Koulutuksen esite, linkit: 
SEURAA VALINNAN ETENEMISTÄ OMA ASIOINTI -SIVUJEN KAUTTA. Koulutukseen voi hakea jatkuvasti, koulutusvalintoja tehdään joustavasti. [[|TE-https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/677145?locations=Kuopio&&announced=0&sort=1]] Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa www.te-palvelut.fi Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana mak-settavista taloudellisista etuuksista saa Työlinjan koulutus-neuvonnasta 0295 020 702.
Lisätietoja hakemisesta: 

Koulutuksen sisältö:
koulutuksen alussa opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka huomioi aikaisemman osaamisen.
Valitun suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti koulutus sisältää alan teoriaosaamisen päivityksen, oppilaitoksen työsalissa tapahtuvan kä ytännön harjoittelun sekä työssäoppimisen. Työssäoppiminen toteutetaan pääosin pohjoissavolaisissa teknologia-alan yrityksissä

Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon TE-toimistossa on Ritva Iivarinen, puh. 0295 043 564, s-posti rit-va.iivarinen@te-toimisto.fi

Suunniteltu valinta-aikataulu: ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon TE-toimistossa on Ritva Iivarinen, puh. 0295 043 564, s-posti ritva.iivarinen@te-toimisto.fi

Suunniteltu valinta-aikataulu: ilmoitetaan myöhemmin.

Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Haku työvoimakoulutukseen|https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/684244?searchPhrase=684244&announced=0&sort=1]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.