Tavoitteellinen kiinteistön johtaminen, Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (Kuopio) oppisopimuksella

KurssiID: 
12720
KouluID: 
49
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutuspaikka: 

Presidentinkatu 1, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Opetusmuoto: 

Oppisopimus

Kustannukset: 
Oppisopimuskoulutuksessa ei ole ilmoittautumis- tai osallistumismaksuja. HUOM! Koulutukseen voi osallistua vain oppisopimuksella!
Kohderyhmä: 

Isännöinti- ja kiinteistöalan esimiehet ja asiantuntijat

Koulutuksen kuvaus: 

Tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutukseen osallistuminen antaa näkökulmia ja välineitä esimiestyöhön, avaimia uralla etenemiseen sekä asiantuntijoiden tukea oman johtajuuden ja työyhteisön kehittämiseen.
Tutkintoon kuuluu yksi pakollinen osa (Johtajana toimiminen) sekä yksi osa seuraavista valinnaisista:
• Henkilöstön johtaminen
• Asiakkuuksien johtaminen
• Tuotannon johtaminen
• Verkostojen johtaminen
Valinnaisessa osassa tutkinnon suorittaja suunnittelee ja toteuttaa kehittämisprojektin omalla vastuualueellaan.
Tutkintokoulutuksen keskeisiä aiheita ovat organisaation toiminnan, talouden, asiakkuuksien ja yhteistyösuhteiden, prosessien, henkilöstön, oman toiminnan, omien johtamistaitojen ja kehittämishankkeiden
• arviointi
• johtaminen
• kehittäminen

[[Tutustu koulutuksen esitteeseen |https://www.sakky.fi/sites/default/files/kuvat/kiinteisto_jeat_2019.pdf ]] Siinä esitellään koulutuksen tarkempi sisältö. Koulutuspäivät ovat klo 8.00 – 15.00 Presidentinkatu 1:ssä, Kuopiossa.
Koulutus on käytännönläheistä ja päivät koostuvat mm. luennoista, ryhmä- ja parikeskusteluista.

Toteutus: 

Tutkinto tai sen osat suoritetaan näyttöinä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan pääsääntöisesti tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla.
Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja siihen voi osallistua myös työn ohessa. Koulutuksen tarve, sisältö, kesto ja muut henkilökohtaiset oppimisjärjestelyt määritellään opiskelijan lähtötason perusteella. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on riittävästi
työkokemuksella tai muulla tavoin hankittua aiempaa, tutkinnon vaatimusten mukaista osaamista.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Jari Kinnunen
puh. 044 785 8650
Mauri Heikkinen
puh. 044 785 8642
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Lisätietoa oppisopimuksesta saat oppisopimuskoordinaattoreilta:
- Kirsi Tikkunen, puh. 044 785 8753
- Jaana Kukkonen, puh. 044 785 3064

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Koulutuksen esite|https://www.sakky.fi/sites/default/files/kuvat/kiinteisto_jeat_2019.pdf ]] Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.
Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Koulutukseen on jatkuva haku. [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12720&checkout=true]]

Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Opetushallitus/tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/5792220 ]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.