Tuotantotekniikan ammattitutkinto (nro 682444)

KurssiID: 
13168
KouluID: 
49
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus

Koulutuspaikka: 

Presidentinkatu 3, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
Koulutuksen sisältö: koulutuksen alussa opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka huomioi aikaisemman osaamisen.
Opetusmuoto: 

Työvoimakoulutus

Kohderyhmä: 

Kohderyhmä/pääsyvaatimukset: Ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon johtava koulutus edellyttää perustutkinnon suoritusta tai riittävän vankkaa ammatillista perusosaamista.

Alalle soveltuvuus: jotkin allergiat saattavat rajoittaa alalla työskentelyä, samoin tuki ja liikuntaelinsairaudet.

Koulutuksen kuvaus: 

Tavoite:
Ammattitutkinnon tavoitteena on suorittaa tuotantotekniikan ammattitutkinto, jossa osaamisalana on koneistaja, levyseppähitsaaja tai hitsaaja.
Tutkinnon perusteet löytyvät osoitteesta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4540520

Koulutuksen sisältö:
Koulutuksen sisältö määräytyy tutkintojen perusteiden mukaan. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon talousalueen yritysten osaamisvaatimukset.
Valitun suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti koulutus sisältää alan teoriaosaamisen päivityksen, oppilaitoksen työsalissa tapahtuvan käytännön harjoittelun sekä työssäoppimisen. Työssäoppiminen toteutetaan pääosin Pohjois-Savolaisissa teknologia-alan yrityksissä.

Toteutus: 

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna ja monimuoto-opiskeluna. Tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan mm. tutkinnon mukaisissa tehtävissä työpaikoilla ja oppilaitoksessa.
Koulutusjärjestelyt:
Opiskelumuoto monimuoto-opiskelua (lähi- ja etäopiskelu sekä työpaikalla tapahtuva oppiminen). Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia tapoja työskennellä digitaalisissa opetusympäristöissä. Opiskelijan työviikon pituus on 35h.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistossa Mari Haatainen, puh. 0295 043 542, sähköposti: mari.haatainen@te-toimisto.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

- Jukka Saastamoinen, 044 785 4246, jukka.saastamoinen@sakky.fi (levy- ja hitsaustekniikka)
- Jukka Marttinen, 044 785 3279, jukka.marttinen@sakky.fi (koneenasennus, koneistus, cnc-koneistus, mittaustekniikka ja cam- ohjelmointi)

Koulutuksen esite, linkit: 
Lisätiedot Koulutuspaikat: - Levy- ja hitsaustekniikka, koneenasennus, Presidentinkatu 3, Kuopio - Koneistus, cnc-koneistus, mittaustekniikka ja cam- ohjelmointi, Presidentinkatu 3, Kuopio
Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Koulutukseen on jatkuva haku.
Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistossa Mari Haatainen, puh. 0295 043 542, sähköposti: mari.haatainen@te-toimisto.fi

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN: Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa
[[Haku työvoimakoulutukseen|https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/682444?locations=Kuopio&&announced=0&sort=1]]

Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista eduista saa TE-puhelinpalveluiden koulutusneuvonnasta, puh. 0295 020 702 (ma-pe 9.00-16.15).

Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4540520]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.