Työhön rakennusalalle (nro 680927)

KurssiID: 
12739
KouluID: 
49
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Työhön rakennusalalle

Koulutuspaikka: 

Pohjolankatu 1, Kuopio

Koulutus alkaa: 
1.10.2018
Koulutuksen kesto: 
suoritusaika: 1.10.2018 – 22.11.2019. Suoritusaikaan sisältyy kaksi viiden päivän lomajaksoa.
Opetusmuoto: 

Työvoimakoulutus

Kustannukset: 
Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa Työlinjan koulutusneuvonnasta 0295 020 702.
Kohderyhmä: 

Pohjois-Savon alueella asuvat maahanmuuttajat sekä muut työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt, joilla on aiempaa kokemusta rakennusalalta tai kiinnostus rakennusalan työtehtäviin. Opiskelijat valitaan koulutukseen (koulutus A) Savon ammattiopiston rakennusalan järjestämän osaamiskartoituksen kautta. Toisena kohderyhmänä ovat rakennusalan yritysten työpaikkaohjaajat (koulutus B).

Koulutuksen kuvaus: 

Koulutuksen A tavoitteena on intensiivijakson aikana perehdyttää opiskelijat suomen kieleen, kulttuuriin ja työkulttuuriin sekä ammatillisen koulutuksen aikana kouluttaa rakennusalan perustoimintojen osaajiksi. Tavoitteena on myös, että opiskelijat työllistyvät alan yrityksiin koulutuksen päätyttyä.
Koulutuksen B tavoitteena on kouluttaa rakennusalan yritysten työpaikkaohjaajista monikulttuuristen harjoittelijaryhmien työpaikkaohjaajia.

Toteutus: 

Koulutus A:
Koulutus sisältää intensiivijakson 80 työpäivää ja ammatillisen koulutuksen 200 työpäivää.
Intensiivijakson sisältö:
- suomen kielen alkeet
- rakennusalan sanasto
- suomalainen kulttuuri ja työkulttuuri
- työelämä- ja yhteiskuntatietous
- rakennusalan perustaitoja
- rakennusalalla vaadittavat työturvallisuusasiat sekä työturvallisuus-kortti
- tulityökortti
Ammatillinen jakso:
Koulutus sisältää teoriajakson 80 työpäivää ja rakennustyömailla tapahtuvan harjoittelujakson 120 työpäivää (Keskimäärin 2 päivää teoriaopetusta ja 3 päivää työharjoittelua rakennustyömailla/viikko)
Teoriaopetus sisältää talonrakennusalalla tarvittavia opintoja opiskelijan osaamistarpeen mukaisesti.
Koulutus, sekä intensiivijakso että ammatillinen osuus, henkilökohtaiste-taan jokaiselle opiskelijalle.
Koulutus B, Työpaikkaohjaajien koulutus, jonka kesto on 2 pv.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Koulutuspäällikkö Ari Kilpeläinen, puh: 044 785 8258, ari.kilpelainen@sakky.fi tai
Tuomo Kettunen, puh: 044 785 3296 tuomo.kettunen@sakky.fi

Koulutuksen esite, linkit: 
SEURAA VALINNAN ETENEMISTÄ OMA ASIOINTI -SIVUJEN KAUTTA. Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa [[|TE-https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/680927?searchPhrase=kuopio&locations=Kuopio&&announced=0&sort=1]] Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana mak-settavista taloudellisista etuuksista saa Työlinjan koulutus-neuvonnasta 0295 020 702.
Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon TE-toimistossa on Ritva Iivarinen, puh. 0295 043 564, s-posti ritva.iivarinen@te-toimisto.fi

Suunniteltu valinta-aikataulu: ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon TE-toimistossa on Ritva Iivarinen, puh. 0295 043 564, s-posti ritva.iivarinen@te-toimisto.fi

[[TE-palvelut|https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/680927?locations=Kuopio&&announced=0&sort=1]]

Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.