Asiantuntijapuhujamme

eop2020_henri_hypponen.png

Henri Hyppönen on luova johtaja, tietokirjailija ja yrittäjä, joka on tullut tunnetuksi radio -ja tv-ohjelmiensa välityksellä. Hyppösen kiinnostuksen kohteita ovat tulevaisuus, luovuus ja strateginen ajattelu.

Viime vuodet hän on keskittynyt erityisesti ihmisen ja koneen välisen työnjaon hahmottamiseen, sekä käsillä olevien uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Hänen juuri ilmestynyt viides kirjansa Luomiskertomus käsittelee luovuuden tulevaisuutta, joka on samalla meidän kaikkien tulevaisuus. 

Hyppönen on palkittu vuoden puhujana, vuoden radioäänenä, Kultaisella Venlalla sekä tiedeviestintä palkinnolla. Hän on myös huono rumpali. 

www.henrihypponen.com

eop2020_auli_harkala.png

Auli Härkälä on muistikodissaan Sastamalassa sekä muistisairaan että hänen läheisensä rinnallakulkija sekä arjen työhön osallistuva johtaja.

Tupahoiva on muista erottuva yksityisten hoivayritysten pioneeri, joka on tarjonnut ja kehittänyt laadukasta arkea jo vuodesta 1992. Aulille on merkityksellistä, että jokainen muistikodin asukas saa olla oma persoonansa sairaudestaan huolimatta elämänsä loppuun saakka.

”On tärkeää, että jokaisen on hyvä olla meillä, niin asukkaana, työntekijänä kuin omaisenakin. Jokaisen meillä asuvan/toimivan ihmisen tarina on osa Tupahoivan tarinaa. Haluan olla nostamassa alan imagoa ympäröivässä yhteiskunnassa. Tupahoivan pitkän iän salaisuus on tahto ja taito alati uudistua sekä usko ja luottamus siihen, että valittu tiemme on oikea.”

www.tupahoiva.com 

eop2020_siamak_naghian.png

Siamäk Naghian on Genelecin toimitusjohtaja. Hän tuli Genelecille vuonna 2005 tuotekehitysjohtajaksi. Vuonna 2010 hänet nimitettiin yhtiön varatoimitusjohtajaksi ja vuodesta 2011 lähtien hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana. Hänellä on diplomi-insinöörin, tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinnot Helsingin yliopistosta. Vuonna 2018 Naghian nimitettiin vuoden yritysjohtajaksi Suomessa.

Ennen liittymistään Genelecin tiimiin hän työskenteli pitkään Nokialla erilaisissa tehtävissä kuten tutkimus- ja kehitystyössä, liiketoiminnan kehittämisessä ja johtavissa tehtävissä.

Genelec perustettiin vuonna 1978 ja siitä lähtien äänen ammattilaisille tarkoitettu tarkkailukaiuttimien kehittäminen ja valmistus on ollut yhtiön ydintoimintaa. Genelec on tehnyt merkittäviä innovaatioita ja noussut aktiivitarkkailukaiuttimien maailmanlaajuiseksi markkinajohtajaksi omistautumalla tutkimukselle ja kehitykselle ennennäkemättömällä tavalla. 40 vuotta myöhemmin Genelecin filosofia on entisellään: luotettavuutta, neutraalia äänentoistoa koosta riippumatta sekä tuotteita, jotka kykenevät sopeutumaan erilaisiin akustisiin olosuhteisiin. Genelecin asiakkaat saavat ensiluokkaista tukea, aina akustiikkaneuvonnasta ja kalibroinnista teknisiin palveluihin ja tuotteiden pitkäaikaiseen kestoon saakka.

www.genelec.fi

eop2020_johanna_pirinen.png

Johanna Pirinen on FinVectorin henkilöstöjohtaja. FinVector on v. 1993 perustettu biolääketeollisuuden yritys, joka on edelläkävijä omalla alallaan. FinVector työllistää Kuopiossa n. 250 työntekijää melkein 20:stä eri maasta aina tehtaan operaattoreista tohtoreihin ja laborantista insinööriin. FinVector on palkittu Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatilla kolme vuotta peräkkäin (-17, -18, -19) ja sai v. 2019 Kunnian kukko –kansainvälistymispalkinnon.

Johanna Pirinen on luova, avarakatseinen ja humaani työyhteisön kehittäjä, joka mieltää itsensä ”ihmisnörtiksi”. Asioiden laajan ymmärryksen perusteella Johanna tuottaa toimivia ratkaisuja hyvinkin erilaisiin työyhteisön haasteisiin. Hän on toteuttanut useita muutosprojekteja henkilöstön kehittämistehtävässä sekä organisaatiokulttuurin muuttamisesta kehityksestä kaupalliseksi yritykseksi että työyhteisökäytäntöjen uudistamiseen. Työssään hän on kehittänyt työnantajamielikuvaa menestyksekkäästi ja rekrytoinut neljän vuoden aikana yli 150 suomalaista ja kansainvälistä osaajaa FinVectorille. Johanna on utelias ja jatkuvasti uutta oppiva kokonaisuudenhahmottaja, joka haluaa luoda ympärilleen parempaa työelämää, tyytyväisiä työntekijöitä ja parhaita esimiehiä.

www.finvector.com 

eop2020_jaakko_sahimaa.png

Jaakko Sahimaa on Suomen johtavia merkityksellisen työn asiantuntijoita. Hän on organisaatiopsykologi sekä lisäksi toiminnanjohtajana Meaningful Work Finland ry:ssä. Sahimaa on perehtynyt merkityksellisyysteemaan niin yksilö-, organisaatio- kuin yhteiskuntatasollakin.

Jaakko Sahimaa on myös tuore kirjailija: hänen ajatuksiaan voit lukea tarkemmin kirjasta Johda Merkitystä. Sahimaata kiinnostavat erityisesti teemat, joissa ihmisyyden perustavanlaatuiset kysymykset, inhimillisyys ja työelämän tarpeet kohtaavat.  

www.jaakkosahimaa.fi 

eop-kumppanit_2020_netti_border.png