Kestävän kehityksen kriteerien ja web-arviointijärjestelmän uudistaminen ammatillisen koulutuksen reformin tarpeita vastaavaksi

Hankkeen nimi:

Kestävän kehityksen kriteerien ja web-arviointijärjestelmän uudistaminen ammatillisen koulutuksen reformin tarpeita vastaavaksi
* Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä *

Toiminta-aika:

27.12.2017 – 31.12.2019

Toiminta-alue:

Valtakunnallinen hanke

Rahoituslähde:

Valtionavustus, erityisavustus

Rahoittaja:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kustannusarvio:

80 000,00€ /100%, Savon koulutuskuntayhtymän osuus 10 000,00 (hankekumppani)

Toteuttajat:

Hankkeen koordinaattorina toimii Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö. Hankkeen kumppaneina toimivat Osuuskunta Eco-One, Savon koulutuskuntayhtymä, Kainuun ammattiopisto ja Pohjois-Karjalan ammattiopisto.

Tiivistelmä:

OKKA-säätiö rakensi vuosina 2013-2015 ammatillisille oppilaitoksille suunnatun Kestävän kehityksen webarviointijärjestelmän, joka tukee kestävän kehityksen näkökulman sisällyttämistä työssäoppimiseen, opetukseen ja laadunhallintaan. Järjestelmän avulla voidaan tehdä myös Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin hakemisen edellyttämä itsearviointi web-ympäristössä. Ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa oppilaitosten prosesseja sekä koulutuksen ja tutkintojen järjestämistä. Hankkeessa uudistetaan Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi ja sen kriteerit sekä web-järjestelmän työkalut, jotta ne soveltuisivat oppilaitosten käyttöön myös reformin voimaanastumisen jälkeen.  

Kohderyhmä:

Ammatilliset oppilaitokset

Tavoitteet:

  • Hankkeen tavoitteena on uudistaa Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit vastaamaan yhtenäistä, reformin mukaista ammatillista koulutusta
  • muokata kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmän työkalut koulutusreformin mukaiseen rakenteeseen 
  • ​kestävän kehityksen kriteerien pohjalta laaditut arviointityökalut
  • työpaikalla tapahtuvan kestävän kehityksen taitojen oppimisen työkalut
  • kestävän kehityksen työkalut laadunhallintaan
  • parantaa web-järjestelmän käytettävyyttä käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.

Tulokset:

Uudistetut Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja web-arviointijärjestelmän työkalut.

Yhteystiedot:

Anu Salo, kestävän kehityksen koordinaattori
p.044 785 4019
anu.salo@sakky.fi

 

Hankkeen tyyppi: 
Oma hanke