Kiertotaloutta ammatilliseen koulutukseen ja yrittäjyyskasvatukseen

Toiminta-aika: 1.11.2017 – 30.4.2019

Toiminta-alue: Suomi, valtakunnallinen hanke

Rahoittajat: Sitra

Kustannusarvio: kokonaisbudjetti 170 000 €, josta Sakkyn osuus 34 720 €. 80% rahoitus

Toteuttajat: Suomen ympäristöopisto SYKLI (koordinaattori), Savon koulutuskuntayhtymä, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Nuori Yrittäjyys ry

Tiivistelmä:

​Hankkeessa kehitetään pelillinen kiertotaloustyöpaja, jota ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja ammattikorkeakoulut voivat soveltaa johdantona kiertotalouteen. Lisäksi hankkeessa mukana olevat oppilaitokset Omnia, Sakky ja Sykli rakentavat tutkinto-opiskelijoilleen oppimiskokonaisuudet kiertotaloudesta. Nuori Yrittäjyys ry vie kiertotalouden sisällöt yrittäjyyskasvatuksen ohjelmiinsa. 

Kohderyhmä:

Ensisijaisesti ammatilliset oppilaitokset, myös lukiot ja ammattikorkeakoulut

Tavoitteet ja toimenpiteet:  

Hankkeessa tuotetaan yhteistoiminnalliseen ja pelilliseen oppimiseen perustuva työpaja, joka toimii innostavana johdantona kiertotalouteen. Työpajan suunnittelusta vastaa SYKLI yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa, ja paja pilotoidaan hankkeen kolmessa oppilaitoksessa.

Työpajan jatkumoksi Omnia ja Sakky kehittävät oppimiskokonaisuudet, jotka sisällytetään oppilaitosten tutkinto-opiskelijoiden yrittäjyysopintokokonaisuuksiin. Sakkyssä kiertotalous viedään myös osaksi kestävän kehityksen OmaPolkua. Syklissä kiertotalous integroidaan ympäristöalan erikoisammattitutkintoon. Nuori Yrittäjyys ry vie kiertotalouden osaksi yrittäjyyskasvatuksen ohjelmiaan toisella asteella ja toteuttaa yhteistyössä Syklin kanssa verkkopohjaisen työkalun, jonka avulla nuoret voivat testata ja kehittää yritysideaansa kiertotalouden näkökulmasta. 

Hanke käynnistyy vuoden 2017 lopussa. Sisältöjä ja menetelmiä kehitetään ja pilotoidaan keväällä 2018. Ne otetaan hankeoppilaitoksissa käyttöön lukuvuoden 2018-2019 alusta lähtien. Työpaja, verkkotyökalu ja soveltuvin osin myös kiertotalousoppimisen kokonaisuudet jaetaan verkossa muiden oppilaitosten saataville syksyllä 2018, jolloin myös järjestetään viidellä paikkakunnalla koulutusta ammatillisille opettajille. Aineistot viimeistellään vuoden 2019 alussa oppilaitoksista saadun palautteen perusteella. Hanke päättyy maaliskuussa 2019. 

Tulokset:

Hankkeen tuloksena syntyy yhteistoiminnalliseen ja pelilliseen oppimiseen perustuva kiertotaloustyöpaja, kiertotalouden oppimiskokonaisuuksia (mm. verkkokurssi) työpajan jatkumoksi sekä verkkopohjainen työkalu, jonka avulla nuoret voivat testata ja kehittää yritysideoitansa kiertotalouden näkökulmasta. Hankkeen tuloksena kiertotalousteema myös integroidaan osaksi Nuori Yrittäjyys ry:n yrittäjyyskasvatuksen ohjelmia toisella asteella.

Hankkeessa tuotettavat menetelmät ja aineistot julkaistaan soveltuvin osin verkossa, ja ne ovat kaikkien ammatillisten oppilaitosten, mutta myös lukioiden ja ammattikorkeakoulujen käytettävissä.

Yhteystiedot:

Savon koulutuskuntayhtymä, kehityspalvelut

Kati Lundgren, asiantuntija 044 785 3525 etunimi.sukunimi@sakky.fi

 

 

Hankkeen tyyppi: 
Oma hanke