Kotokaruselli

Toiminta-aika: 1.9.2018-31.12.2020

Toiminta-alue: Etelä-Savo, Pohjois-Savo

Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto

Rahoittajat: Etelä-Savon ELY-keskus, hankkeeseen osallistuvat oppilaitokset omarahoitusosuuksin.

Kustannusarvio: 709 029 €, josta Savon koulutuskuntayhtymän osuus 143 700 €.

Toteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy (hallinnoija), Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä  

Tiivistelmä: Maahanmuuttajien määrien kasvaessa ja työelämän muuttuessa on tarve kehittää maahanmuuttajille kohdentuvaa koulutusta.

Kohderyhmä: Hankkeen kohderyhmänä ovat ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat, ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa sekä VALMA-koulutuksessa olevat maahanmuuttajaopiskelijat.

Tavoitteet: Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden, oppilaitosten ja työelämän tarpeista lähtevää maahanmuuttajien koulutusta. Kehittämisteemoja on kolme, joiden alla oppilaitoksilla on omia painopisteitä:

- Digitaalisuus koulutuksen välineenä, osaamisen tunnistaminen, uusi pedagogiikka ja koulutuksen saavutettavuus sekä ohjauksen uudet mahdollisuudet

- Maahanmuuttajien oppisopimuksen kehittäminen työvoimapula-aloille sekä työelämälähtöinen ohjaus työpaikoilla

- Opiskeluvalmiuksien eli OPVA-opintojen kehittäminen

Tulokset: Hankkeen myötä Etelä- ja Pohjois-Savossa maahanmuuttajille tarjottava koulutus kehittyy työelämälähtöisempään suuntaan. Hanke mahdollistaa esim. entistä sujuvamman hakeutumisen ammatilliseen koulutukseen niin, että osaamisen kartoittaminen sekä tunnistaminen tehostuu ja opiskelijoille on tarjolla yksilöllisiä vaihtoehtoja. Oppisopimuksen suorittaneiden maahanmuuttajien määrä lisääntyy seudulla.