Kansainvälisyys

kansainvälisyys_matala.jpg

Kansainvälisyys Savon koulutuskuntayhtymässä

Savon koulutuskuntayhtymässä kansainvälisyys on luonteva osa opetusta. Perinteisimmillään se näkyy vieraiden kielten opetuksena, kulttuurikasvatuksena, vieraskielisen materiaalin hyödyntämisenä opetuksessa, opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutena, verkostoitumisena jne. Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen monipuolinen toteuttaminen ja jatkuva kehittäminen ovat tärkeä osa monikulttuurisen ja -kielisen yhteiskunnan ja työelämän dialogia.
Oppilaitoksella on laaja kansainvälisten kumppanien verkosto. Sen kautta yritysten on mahdollista löytää ulkomaalaisia harjoittelijoita tai luoda yritystoiminnan kontakteja.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on edistää kansainvälisyysvalmiuksien kehittymistä sekä edistää suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä. Tarjoamme kaikille opiskelijoillemme mahdollisuuksia kansainvälisiin kokemuksiin.
 
Kotikansainvälisyys

Kotikansainvälisyyttä on kaikki sellainen toiminta, joka edistää kulttuurierojen ymmärtämistä ja monikulttuurisuutta, ja johon kaikki opiskelijat voivat osallistua. Kansainvälisyyteen liittyvää opetusta ja oppimisympäristöjä on tarjolla kaikille.

Opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuus

Opiskelijaliikkuvuudella tarkoitetaan opintoihin sisältyvää opiskelu- tai työssäoppimisjaksoa ulkomailla. Oppilaitoksemme tavoitteena on tarjota kaikille opiskelijoille mahdollisuus ulkomailla suoritettavaan  opiskelu- tai työssäoppimisjaksoon.
 
Vuonna 2016 Savon koulutuskuntayhtymälle myönnettiin liikkuvuusperuskirja tunnustukseksi laadukkaasta kansainvälisyystoiminnasta.

Kansainvälinen opintopolku

Oppilaitokseen kehitetään erilaisia kansainvälisen toiminnan muotoja, joista opiskelija voi rakentaa oman kansainvälisyyspolkunsa. Näitä ovat mm. kansainvälisten perusvalmiuksien kehittäminen, eri kulttuureihin tutustuminen, vieraskielisen materiaalin hyödyntäminen oppimisessa, vieraiden kielten oppiminen ja niiden opiskelun kytkeminen ammattiaineiden oppimiseen, työssäoppimis- ja opintojaksot ulkomailla, ammattiosaamisen näyttöjen antaminen ulkomailla, vieraskieliset opintojaksot, kansainvälisyystuutorina toimiminen sekä verkko-opetuksen ja sosiaalisen median tehokas hyödyntäminen kansainvälisen toiminnan toteutuksessa ja opiskelijoiden ohjauksessa. Opiskelija voi hankkia kansainvälistä kokemusta myös kotimaassa esimerkiksi osallistumalla kansainvälisiin projekteihin ja oppia vieraista kulttuureista maahanmuuttajilta, toiminta-alueella asuvilta uussuomalaisilta sekä ulkomaisilta vierailta.
 
Lisätietoja antaa Jaana Räsänen p. 044 785 3311 tai Tarja Tolonen p. 044 785 3432

Räsänen Jaana

Räsänen Jaana
kansainvälisten asioiden koordinaattori
+358447853311