Kestävä kehitys

Kestävä kehitys Savon koulutuskuntayhtymässä

Savon koulutuskuntayhtymä on lähtenyt rohkeasti ammatillisen koulutuksen edelläkävijänä omaehtoiseen kestävän kehityksen kehittämistyöhön ja työelämän muutosten ennakointiin. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin Suomessa vuonna 2013 ja Ympäristöministeriön Suomen kestävän kehityksen toimikunta laati kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Kuntayhtymä kirjasi keväällä 2014 yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet ja toimenpiteet ympäristöministeriön tietokantaan ensimmäisenä ammatillisena koulutuksen järjestäjänä. Kuntayhtymän sitoumus koostuu kahdeksan toimipisteen kestävän kehityksen sertifioinnista sekä hankintojen ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta kestävän kehityksen mukaisesti. 

keke_fi_tunnus_web.jpg

Kestävän kehityksen työn päämäärät

Ammatillisen koulutuksen haasteena on työelämän muutosten ja tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi. Koulutuksen järjestäjän roolina ei ole vain muutoksiin reagointi vaan myös aktiivinen muutoksen edistäminen ja työelämän kehittäminen. Kestävän kehityksen edistäminen on osa Savon kuntayhtymän strategiaa; tavoitteena on vahvistaa kuntayhtymän roolia kestävän kehityksen edistäjänä sekä opetuksessa että työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä.

Savon koulutuskuntayhtymän kestävän kehityksen työn päämääränä on edistää työelämän kestäviä käytäntöjä ja kestävän kehityksen osaamista. Tuemme opiskelijoidemme kasvua vastuullisiksi, kestävällä tavalla toimiviksi alansa ammattilaisiksi. Tavoitteemme on, että kestävä kehitys näkyy oppilaitoksemme kaikessa toiminnoissa; johtamisessa, opetuksessa, oppimisympäristöissä sekä toimintakulttuurissa.

Kehittämisen työkaluna oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Oppilaitoksen koulutusyksiköt kehittävät toimintaansa kestävän kehityksen sertifioinnin kriteerien mukaisesti ja tavoittelevat Okka-säätiön myöntämää kestävän kehityksen sertifikaattia. Ensimmäisenä sertifikaatin sai matkailu- ja ravitsemisalan yksikkömme Sammakkolammentiellä Kuopiossa tammikuussa 2011. Yksikkö oli saanut tunnustusta pitkäjänteisestä kestävän kehityksen työstään jo aiemmin; vuonna 2006 Vihreän Lipun ja vuonna 2007 Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifikaatin.

Okka-säätiö on myöntänyt kestävän kehityksen sertifikaatit seuraaville koulutusyksiköillemme:

 • Sammakkolammentie (matkailu-, ravitsemis- ja talousala), 01/2011  ja 12/2013
 • Muuruvesi (luonnonvara-ala) 04/2012
 • Toivala (luonnonvara- ja ympäristöalat), 04/2012
 • Osmajoentie 28 Varkaus (sosiaali- ja terveysala, yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon alat sekä kulttuuriala) 12/2012
 • Presidentinkatu 1 Kuopio, (sosiaali- ja terveysala, luonnontieteiden sekä yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden ja hallinnon alat) 05/ 2013
 •  Iisalmi (sosiaali- ja terveysala, yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon alat) 05/2014
 • Osmajoentie 75 Varkaus (tekniikan- ja liikenteen alat, kulttuuriala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alat sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala) 08/2014
 • Kolmisopentie 7 Kuopio (tekniikan- ja liikenteen alat) 08/2015
 • Presidentinkatu 3 Kuopio (tekniikan- ja liikenteen alat, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alat) 08/2015
 • Pohjolankatu 1 Kuopio (tekniikan- ja liikenteen alat) 08/2015
 • Sahakatu 2 Kuopio (tekniikan- ja liikenteen alat) 08/2015

Olemme innostava esimerkki ja edelläkävijä ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen tiellä!

Kestävän kehityksen työn organisointi

Oppilaitoksemme koulutusyksiköissä on kestävän kehityksen tiimit, eli KEKE-tiimit, joiden tehtävänä on kehittää toimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti mm. laatia kestävän kehityksen ohjelma. Tiimeissä on opetus- ja tukipalveluhenkilöstön sekä opiskelijoiden edustus ja KEKE-tiimien vetäjinä toimivat yksiköiden KEKE-vastaavat. Lisäksi Savon koulutuskuntayhtymään on nimetty kestävän kehityksen koordinaattori.

 Kestävän kehityksen tulokset ja seuranta

Savon koulutuskuntayhtymä julkaisee vuosittain ympäristötilinpäätöksen ja – raportin toimintakertomuksen yhteydessä. Ympäristötilinpäätös kertoo tilikauden toteutuneesta rahankäytöstä toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää tai korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelutasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Kestävän kehityksen mukaista toimintaa arvioidaan ja mitataan vuosittain (esim. energian ja vedensäästö, jätteiden määrän vähentäminen, kestävän kehityksen toteutuminen opetuksessa) toimipisteittäin sekä kuntayhtymän tasolla. Kestävän kehityksen toimintatapojen vakiintuminen ovat vähentäneet mm. energian- ja paperin kulutusta viime vuosien aikana.

Aktiivisesta toiminnasta palkitaan

Savon koulutuskuntayhtymä palkitsee vuosittain opiskelijoita sekä henkilökuntaa aktiivisesta kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. Vuoden 2020 ympäristöstipendin saa Sanna Ruotsalainen – onnea! Ruotsalainen on puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon opiskelija Rautalammilta. 

 

kukat.jpgLisätiedot

Kestävän kehityksen koordinaattori Anu Salo, p. 044 785 4019
sähköposti: anu.salo@sakky.fi
 
Katso esite: sakky_keke_esite_.pdf
 
Sitoumus2050 some -kampanja
Katso video