Laadunhallinta

Savon koulutuskuntayhtymässä laadunhallinta on keskeinen johtamisen, ohjauksen ja kehittämisen väline ja sen alulla varmistetaan nopea reagointi ja tulevaisuuteen suuntautuminen. Laadunhallinnalla tarkoitetaan kuntayhtymän toimenpiteitä toiminnan suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi laatuun liittyvissä asioissa. Laadunhallinta kattaa kuntayhtymän koko toiminnan ja vastuu toiminnan ja tulosten laadusta koskee kaikkia kuntayhtymän toimijoita.

Laadunhallinnan menettelytavat varmistavat opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämän aktiivisen osallisuuden ja osallistumisen toiminnan (esim. strategiatyö) sekä koulutus- ja muiden palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Laadunhallinnan menettelytavat sisältävät toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakoinnin sekä toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin ja jatkuvan parantamisen. Laadun varmistaminen perustuu jatkuvan kehityksen periaatteelle: suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi sekä tarkistaminen ja kehittäminen (PDCA jatkuvan parantamisen sykli).

Hakusanat: laadunhallinta, laatu, laatutyö, opiskelijapalaute, työelämäpalaute