Henkilöstöpalaute

Henkilöstöpalautteet
Henkilöstöpalautejärjestelmä koostuu kehityskeskusteluista, osaamiskarttojen ja osaamisprofiilien tarkastelusta, kyselyistä ja henkilöstötapaamisista. Kehityskeskusteluun liittyy oman työn tavoitteiden asettaminen kuntayhtymän perustehtävän toteuttamisen ja strategian toteutumisen varmistamiseksi. Kehityskeskustelut käydään säännöllisesti kerran vuodessa. Osaamisen kuvaaminen/määrittäminen ja arviointi ovat osa laadunvarmistusta.

Henkilöstön työyhteisökysely (Työolobarometri TOB)
Vuosittaisen työyhteisökyselyn (työolobarometri, TOB) avulla saadaan tietoa kuntayhtymän henkilöstön työoloista ja niissä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista liittyen työn kehittävyyteen, esimiestyöhön, ergonomiaan, optimaaliseen kuormitukseen, työkykyyn sekä tiedonkulkuun ja vuorovaikutukseen. Tuloksia ja niiden trendiä verrataan eri tulosalueiden ja osaamispoolien tuloksiin kuntayhtymän sisällä. Työyhteisökysely toteutetaan vuosittain keväällä ja tuloksia käytetään yhdessä riskien arvioinnin tulosten kanssa osaamispoolikohtaisen kehittämissuunnitelman laatimisessa.

Viremittaus
Viremittauskyselyllä henkilöstön työvirettä seurataan viikoittain ja tulokset ovat hyödynnettävissä reaaliaikaisesti. Onnistumisten ja kehittämiskohteiden esiin nostaminen mahdollistaa sen, että organisaatiossa tapahtuviin muutoksiin pystytään reagoimaan nopeasti, reaaliaikaisesti ja yhteisen ymmärryksen mukaisella parhaalla mahdollisella tavalla. Viremittaus antaa jatkuvan ja aktivoivan palautekanava monessa eri paikassa ja rakennuksessa toimivalle henkilöstölle ja samalla on mahdollisuus jakaa positiivista palautetta työyhteisöstä ja työkavereista.

Sisäinen asiakastyytyväisyys (tukipalvelut)
Kuntayhtymän yhteiset palvelut (henkilöstöpalvelut, myynti- ja markkinointipalvelut, opiskelija- ja toimistopalvelut, ravintolapalvelut, talouspalvelut, tietohallintopalvelut), kehityspalvelut ja tilapalvelut keräävät vuosittain palautetta sisäisiltä asiakkailtaan. 

Kestävän kehityksen kysely
Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan arviointikysely toteutetaan kevätlukukauden päättyessä. Henkilöstöltä kerätään palautetta kestävän kehityksen toteutumisesta johtamisessa, opetuksessa ja toimintakulttuurissa.