Opiskelijapalaute

Amispalaute

Opiskelijoilta kerätään palautetta opintojen aikana ja niiden päättyessä. Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvon amispalautekyselyillä saatuja vastauksia hyödynnetään koulutuksen järjestäjän laadun seurannassa ja kehittämisessä. Kyselyn vastauksia käytetään myös koulutuksen järjestäjille maksettavan vaikuttavuusrahoituksen perusteena. Tutustu Amispalautteeseen.

Kyselyjen tulokset löytyvät OPH:n Tilastopalvelu Vipusesta

https://vipunen.fi/fi-fi/ammatillinen/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx

VALMA-koulutuksen palaute
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) opiskelijapalautetta kerätään tulo‐ ja päättökyselyn avulla. Kyselylinkki lähetetään opiskelijoille tutoropettajan välityksellä kuntayhtymän kehityspalveluista.

TELMA-koulutuksen palaute
Työhön ja itsenäiseen elämään valmistavassa koulutuksessa (TELMA) kootaan opiskelijapalautetta paperisilla kyselyillä (väittämät kuvina). Käytössä on myös iPadilla Book Widgets -ohjelmassa toteutettavat kyselyt.

Opal-palaute
OPAL-järjestelmä tuottaa tietoa työvoimakoulutuksen ja valmennusten laadusta ja vaikuttavuudesta työvoimakoulutuksen hankkijoille ja koulutuksen järjestäjille. OPAL-palaute on poistumassa ja tulossa osaksi Amispalautetta, mutta on käytössä toistaiseksi. Koulutuksista kerätään palautetta sekä koulutuksen kuluessa (välipalaute) että koulutuksen päättyessä (päättöpalaute). Työvoimakoulutuksena tutkintoa / tutkinnon osaa suorittavat vastaavat sekä Amispalautteeseen että OPAL-palautteeseen.
 

Lukiokoulutuksen palaute
Varkauden lukion opiskelijakyselyt toteutetaan ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille sekä abeille opiskelijahallinto-ohjelma Wilmassa. Palautteen avulla saadaan tietoa opiskeluilmapiiristä, koulutuksen toteutuksesta ja opetuksen laadusta, opiskelusta, ohjauksesta ja oppimisympäristöstä.
 

Palautteet käsitellään osaamispooleissa ja niiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmat.