Ulkoinen arviointi

Karvin toteuttama arviointi
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) linjaa koulutuksen arviointien kohdentumisen tuleville vuosille. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) vastaa yhdessä OKM:n kanssa koulutuksen arvioinnista ja sen kehittämisestä ja toimii kansallisen koulutusjärjestelmän palautemekanismina mm. lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Karvi vastaa oppimistulosten ja niitä täydentävän muun tiedon kokoamisesta, analysoinnista ja raportoinnista. Arviointitiedon koonti toteutetaan arviointikeskuksen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyönä.

Opetushallituksen (OPH) toteuttama arviointi

OPH:n työelämätoimikuntien tekemä näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadunvarmistus on osa toiminnan ulkopuolista arviointia. Vierailukäynti kohdistuu osaamisen arviointiin (näyttö) ja siltä osin koulutuksen järjestäjän laadunhallintaan. Käynneillä varmistetaan, että näytöt toteutetaan ja opiskelijan osaaminen arvioidaan ammatillista koulutusta ohjaavan lainsäädännön, tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän tutkinnoittain eriytyvän osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu
Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää ammatillisen koulutuksen järjestäjille laatupalkintokilpailun, jonka toteuttaa Opetushallitus. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää laatupalkintotoimikunnan jäsenet. Laatupalkinto myönnetään tunnustuksena toiminnan, sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Laatupalkinnon myöntäminen pohjautuu ennalta määriteltyihin kriteereihin perustuvaan toiminnan arviointiin.

Koulutuksen järjestäjien välinen vertaisarviointi
Vertaisarviointi on ulkoisen arvioinnin muoto, joka tukee toiminnan kehittämistä sekä laadunvarmistamista ja -parantamista arvioitavissa oppilaitoksissa. Vertaisarviointi on kriteeriperusteista. Kuntayhtymä on mukana Opetushallituksen rahoittamissa laatustrategian tukihankkeissa, joissa on toteutettu koulutuksen järjestäjien välisiä vertaisarviointeja vuodesta 2014.