Laadun portaat

Savon koulutuskuntayhtymän laadun portaat

Vuosi

2019

 • Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa –kansallinen arviointi
 • Paikkakuntakohtaiset opiskelijoiden työpajat (osallistaminen)

2018

 • Uudistettu Intranet-sivusto, toiminnanohjausjärjestelmä
 • Työelämäfoorumeille kyselyt (osaamispoolikohtaiset kyselyt ja niiden tulokset)
 • Amis-opiskelijakyselyt käynnistyivät
 • Opiskelijatyöpajat käynnistyvät

2017                

 • Opiskelijahuolto ja työrauha –kansallinen arviointi
 • Yrittäjyys ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa kansallinen arviointi
 • Kansainvälinen vertailuhanke maahanmuuttajien integroitumisesta koulutusjärjestelmään

2016                

 • Pedagogiset katselmukset käynnistyvät
 • Valma- opiskelijakyselyt käynnistyivät
 • Lukion laadunhallintajärjestelmä kansallinen arviointi
 • Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus –kansallinen arviointi

2015                

 • Prosessikuvausten ja toimintaohjeiden päivittäminen käynnistyy
 • Vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät opiskelijatyöpajat paikkakunnittain
 • Laadunhallintajärjestelmän itsearviointi ja ulkoinen arviointi                

2014

 • Laatutyön periaatteet ja linjaus osana talous- ja toimintasuunnitelmaa (ky hallitus)
 • Laadunhallintajärjestelmän itsearviointi ja ulkoinen arviointi
 • Laatupalkintokilpailuun osallistuminen, arviointikäynti

2013 

 • LaStrada-hankkeessa vertaisarviointi sähkö- ja automaatioala
 • Savon oppisopimuskeskus, vertaisarviointi Järvi-Suomen oppisopimustoimijoiden vertaisarviointihanke

2012

 • Laadun kehittämisen työryhmä
 • OPH ulkoinen arviointi: hiusalan oppimistulostiedon arviointi

2011

 • Laadunhallinta ja arviointi Sakkyssä, suunnitelma vuosille 2011-2013 (ky hallitus)

2010                

 • Kansalliset arvioinnit ja itsearvioinnit: synteesiarviointi sekä lukiopedagogiikka-arviointi
 • Sisäiset vertaisarvioinnit käynnistyivät

2009

 • EFQM-mallin mukainen itsearviointi (kaikki arviointialueet)
 • Kansallinset arvioinnit ja itsearvioinnit: Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän kyselyarviointi (itsearviointi), Opiskelijahuolto ammatillisessa koulutuksessa

2008                 

 • Kansallinen arviointi ja itsearviointi: Ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen seuranta-arviointi 2008-2009 
 • Oppimistulostiedon arviointi käynnistyi
 • Johdon katselmukset käynnistyivät
 • Johtamisen arviointi (KuoYo)

2007

 • OPH laatupalkintokilpailu (sote ja marata, ulkoinen arviointi)
 • Kansallinen arviointi ja itsearviointi: Sosiaalisien ja viestinnällisien valmiuksien tuottamien ammatillisessa koulutuksessa

2006

 • EFQM-mallin mukainen itsearviointi (prosessit ja asiakastulokset)
 • Kansalliset arvioinnit ja itsearvioinnit: lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö, Aluekehitysvaikutukset, Näyttötutkintojärjestelmän kyselyarviointi

2005                

 • EFQM-mallin mukainen itsearviointi (johtaminen ja henkilöstöjohtaminen)
 • Kansallinen arviointi: Työssäoppiminen
 • Sisäiset auditoinnit käynnistyivät