Johtoryhmä ja johtotiimit

Savon koulutuskuntayhtymän johtoryhmä

Kuntayhtymän johtaja Heikki Helve, puheenjohtaja
Rehtori Rauno Kettunen
Apulaisrehtori Birgitta Kankaanpää
Tulosaluejohtaja, kehityspalvelut Pirjo Malinen
Tulosaluejohtaja, yhteiset palvelut Timo Lampinen
Tulosaluejohtaja, tilapalvelut Ari Orsjoki
Pääluottamusmies Mauri Nyman (henkilöstön edustaja)
Opiskelijaedustaja
Hallintopalvelupäällikkö Tiina Toriseva, sihteeri

Savon koulutuskuntayhtymän johtotiimit

Johtotiimin tehtävänä on edistää ja varmistaa tulosalueelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sekä tukea koulutuksen järjestäjän onnistumista perustehtävässään.

Kehityspalvelujen johtotiimi

Tulosaluejohtaja, kehityspalvelut Pirjo Malinen, puheenjohtaja
Kehityspäällikkö Kristiina Kumpulainen
Kehityspäällikkö Petteri Taitto
Pääluottamusmies Mauri Nyman (henkilöstön edustaja)
Opiskelijaedustaja

Yhteisten palvelujen johtotiimi

Tulosaluejohtaja, yhteiset palvelut Timo Lampinen, puheenjohtaja
Opiskelijapalvelupäällikkö Ilse Karhunen
Talouspäällikkö Maigi Korhonen
Taloussuunnittelija Mia Nyyssönen (pääluottamusmies, henkilöstön edustaja)
Ravintolapalvelupäällikkö Maritta Pakkanen
Tietohallintopäällikkö Jukka Partanen
Henkilöstöpäällikkö Mervi Petäsnoro
Hallintosihteeri Sirpa Savolainen, sihteeri
Hallintopalvelupäällikkö Tiina Toriseva
Markkinointipäällikkö Eero Väätäinen
Opiskelijaedustaja

Tilapalvelujen johtotiimi

Tulosaluejohtaja, tilapalvelut Ari Orsjoki, puheenjohtaja
Taloussuunnittelija Virpi Komulainen
Rakennuttaja Milla Lompola
LVI-asiantuntija Marika Raatikainen
Sähköasiantuntija Timo Kauppinen
Rakennustöiden valvoja Marko Vartiainen
Kiinteistösihteeri Arja Heikkinen
Kiinteistönhoitaja Mikko Savonsalmi
Opiskelijaedustaja