Perustehtävä, visio ja arvo

​Perustehtävä

Lisäämme nuorten ja aikuisten osaamista, vastaamme alueen työelämän osaamistarpeisiin ja kehitämme alueen työelämää.  Edistämme työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää.

Visio              

Huippukouluttaja 2020.

Visio on saavutettu, kun työelämäpalautteen ja opiskelijapalautteen yhteenlaskettu keskiarvo on vähintään 4,0 ja kuntayhtymälle on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön laatupalkinto

Arvo

Luottamus