Perustehtävä, visio ja arvo

​Perustehtävä

Lisäämme nuorten ja aikuisten osaamista, vastaamme alueen työelämän osaamistarpeisiin ja kehitämme alueen työelämää.  Edistämme työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää.

Visio

Huippukouluttaja 2020
Visio on saavutettu, kun kuntayhtymä on tuloksellisuuskriteereissä suurten ja monialaisten koulutuksen järjestäjien 10 %:n kärjessä ja kuntayhtymälle on myönnetty valtakunnallinen laatupalkinto.

Arvo

Luottamus