Sidonnaisuudet

Kuntien ja kuntayhtymien keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuutensa 1.6.2017 alkaen (Kuntalaki 410/2015 § 84). Sidonnaisuuksien ilmoittamisen tarkoituksena on lisätä kunnallisen päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamista ja toimii rekisterinpitäjänä. Rekisteriin sovelletaan henkilötietolakia.

 

Ilmoitusvelvolliset

Ilmoitusvelvollisuus koskee Savon koulutuskuntayhtymässä hallituksen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, lautakuntien puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijöitä ja heidän varahenkilöitään sekä tulosaluejohtajia.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä.

 

Ilmoitettavat sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan tulee ilmoittaa

johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
merkittävästä varallisuudestaan
muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa

Sidonnaisuusrekisteriin viedään vain ne tiedot, joilla on merkitystä luottamustehtävän tai viran hoitamisen kannalta. Sidonnaisuustietojen ilmoittaminen koskee ainoastaan ilmoittamisvelvollisuuden piiriin kuuluvan henkilön omia tietoja. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä myös silloin, jos sidonnaisuuksia ei ole. Henkilön tiedot poistetaan rekisteristä, kun luottamustoimi tai virkatehtävä on päättynyt.

 

Sidonnaisuustietojen julkaiseminen

Savon koulutuskuntayhtymässä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet julkaistaan internetissä sen jälkeen, kun kuntayhtymän uusi valtuusto on valittu, kun toimielinten henkilövalinnat on tehty ja kun tarkastuslautakunta on käsitellyt annetut ilmoitukset.