Viranhaltijapäätökset

Savon koulutuskuntayhtymän viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kuntayhtymän verkkosivuilla kuntalain mukaisen muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Julkaisun ulkopuolelle jäävät liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden.

Julkiset tiedot kokonaisuudessaan ovat saatavissa kuntayhtymän kirjaamon kautta.

Viranhaltijapäätökset