Talous

Talousarvio

Kuntayhtymässä on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion ja -suunnitelman tulee antaa oikea kuva kuntayhtymän taloudesta, osoittaa kuntayhtymän taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot rahoitustarpeen kattamiseksi. 

Savon koulutuskuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmaosa muodostuu seuraavista tulosalueista: - Koulutuspalvelut - Työelämäpalvelut - Kehityspalvelut, tulosalueeseen sisältyy luottamushenkilöhallinto ja kuntayhtymän johto - Yhteiset palvelut - Tilapalvelut Tulosalueittain on laadittu erilliset tuloslaskelma-/käyttötalousosat ja investointiosat. Laskelmat sisältyvät kuntayhtymän yhteiseen talousarvioon ja -suunnitelmaan. Tilapalvelujen (taseyksikkö) rahoitusosaa ei esitetä erillisenä, vaan se sisältyy kuntayhtymän yhteiseen rahoitusosaan. Suunnitelmat on tehty vuosille 2017 - 2019. 

Tilinpäätös

Kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan käyttötalouden toimintatuottoja kertyi vuonna 2016 yhteensä 93,3 milj. euroa ja toimintakuluja 86,0 milj. euroa. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi 78,6 milj. euroa ja ulkoisia toimintakuluja oli 71,3 milj. euroa. Toimintakatteeksi muodostui 7,3 milj. euroa, joka oli 2,5 milj. euroa talousarviota parempi. 

2016_tilintarkastuskertomus.pdf

2017_tilintarkastuskertomus.pdf

2018_tilintarkastuskertomus.pdf

2019_tilintarkastuskertomus.pdf