Mölymäen tarjouskilpailu

 

Savon koulutuskuntayhtymä (SAKKY) järjestää tarjouskilpailun omistamistaan tonteista kaupungin mahtavimmat näköalat omaavalla Kuopion kaupungin Mölymäen alueella. Tarjouskilpailu koskee alueelle 30.3.2017 esitetyn asemakaavan (ks. LIITE 12 ja 13) mukaisesti SAKKY:n omistuksessa olevien kortteleiden 97, 98, 99, 100, 101, 102 ja 103 asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialueiden (asemakaavassa ALP-2 ja ALP-6) tontteja.

Lisäkirje 12.6.2017

Tarjouspyyntö

Liite 1 Asemakaavan seurantalomake

Liite 2 Liikenneverkko ja katuleikkaukset

Liite 3 Rakennushistoriaselvitys

Liite 4 Kuopionlahden ja Haapaniemen hulevesien hallintasuunnitelma

Liite 5 Hulevesien valuma-alueet

Liite 6 Vesihuollon yleissuunnitelma

Liite 7 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 8 Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu

Liite 9 Valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet vastineisiin

Liite 10 Meluselvitys

Liite 11 Melumallinnus

Liite 12 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

Liite 13 Asemakaava muutoksen selostus

Liite 14 Havainne kuva

Liite 15 Viitesuunnitelma

Liite 16 Rakentamistapaohje

Liite 17 Poistettava asemakaava ja ote ajantasa-asemakaavasta

Liite 18 Kunnallistekniikan verkostokartat

Liite 19 Liikenteen toimivuustarkastelu

Liite 20 Mölymäki tarjouskilpailun kartta-aineisto, Korttelit 97 - 103

Liite 21 Mölymäki tarjouskilpailun kartta-aineisto, Korttelien 97 - 101 purettavat rakennukset

 

Tarjouskilpailun päättymisen jälkeen SAKKY käsittelee saapuneet tarjoukset. Tarjoukset on toimitettava sähköpostilla viimeistään 30.6.2017 kello 12.00 mennessä osoitteella kirjaamo@sakky.fi.

Sähköpostin aihekenttään merkintä "Mölymäen tarjous".

Tarjousten tulee olla voimassa vuoden 2017 loppuun saakka.