Meille töihin

TULE MEILLE TÖIHIN 
Avoimia työpaikkoja alan ammattilaisten joukossa.

Savon koulutuskuntayhtymä on noin 720 ammattilaisen työpaikka. Tarjoamme mielenkiintoisia tehtäviä ja ilmoitamme avoinna olevat paikat Kuntarekry.fi-palvelussa.

AVOIMET TYÖPAIKAT KUNTAREKRY.FI:SSÄ

-

-

Logistiikan opettaja (varasto)

Määräaikainen

Ammatillisten aineiden pt. tuntiopettaja (logistiikka-ala, varasto) määräaikainen (sijaisuus) ajalle 1.8.2019 - 31.12.2020. Edellytetään kokemusta varaston työnjohdosta tai osoitat muuten osaamisesi varastointiin liittyen. Eduksi luetaan kokemus logistiikan opetustehtävistä, hyvä tietotekninen osaaminen, varaston sisä- ja ulkokoneiden käytön osaaminen sekä laaja-alainen kuljetuslogistiikan osaaminen. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen). Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1 Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote.

Kuopio

Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut

Savon koulutuskuntayhtymä

Määräaikainen

Ammatilliset opettajat

2019-03-15T09:15:00+02:002019-04-01T12:00:00+03:00

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/logistiikan-opettaja-varasto-sakk...

-

Yhteisten aineiden laaja-alainen erityisopettaja

Vakinainen

Yhteisten aineiden pt. tuntiopettaja (laaja-alainen erityisopetus) 1.8.2019 alkaen toistaiseksi Savon ammattiopiston Varkauden yksikössä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää laaja-alaisen erityisopetuksen menetelmien tuntemusta ja halua kehittää sekä samanaikais- että pienryhmäopetusta yhteistyössä yhteisten aineiden ja ammatillisten aineiden opettajien kanssa sekä yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta. Työkokemus ammatillisessa koulutuksessa katsotaan eduksi. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen). Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1 Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

Varkaus

Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut

Savon koulutuskuntayhtymä

Vakinainen

Erityisopetus

2019-03-14T14:30:00+02:002019-04-01T12:00:00+03:00

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/yhteisten-aineiden-laaja-alainen-...

-

Asiantuntija, puunkuljetuslogistiikka

Määräaikainen

Asiantuntija (logistiikka-ala, puutavara-autonkuljettajakoulutus) Tehokkaan puutavarakuljettajakoulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen -hankkeeseen asiantuntija ajalle 15.4.2019 (tai sopimuksen mukaan) - 31.12.2021. Valittu henkilö mm. hoitaa hankkeessa hankittavien koneiden ja laitteiden käyttöönoton, osallistuu koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen opettajan apuna, osallistuu hankkeen tavoitteiden mukaisesti Farmiyritystoimintaan ja puutavarayrittäjien henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutusten kehittämiseen yhdessä opettajien kanssa, omalta osaltaan osallistuu myös hankkeesta tiedottamiseen ja koulutusten markkinointiin, toteuttaa ajoharjoitteluradan opetusta opettajan apuna ja toimii yhteistyöverkostoissa. Hakijalta edellytetään työkokemusta puutavara-autonkuljettajan työtehtävistä. Eduksi katsotaan kokemus nuorten kanssa työskentelystä., hyvä tietotekninen osaaminen ja yhteistyötaidot. Vähimmäistutkintovaatimus logistiikan perustutkinto (yhdistelmäajoneuvonkuljettaja). Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisteriote.

Kuopio

Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut

Savon koulutuskuntayhtymä

Määräaikainen

Opetus- ja kulttuurialan muut tehtävät

2019-03-14T14:30:00+02:002019-04-01T12:00:00+03:00

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/asiantuntija-puunkuljetuslogistii...

-

Logistiikan opettaja (kuljetusala)

Vakinainen

Ammatillisten aineiden pt. tuntiopettaja (logistiikka-ala, kuljetus) 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. Edellytetään kuljetusalan tavaraliikenteen työkokemusta ja kokemusta logistiikan opetustehtävistä. Eduksi luetaan hyvä tietotekninen osaaminen, yhteistyötaidot ja laaja-alainen kuljetuslogistiikan osaaminen. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen). Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1 Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

Kuopio

Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut

Savon koulutuskuntayhtymä

Vakinainen

Ammatilliset opettajat

2019-03-14T14:30:00+02:002019-04-01T12:00:00+03:00

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/logistiikan-opettaja-kuljetusala-...

-

Lääkealan ammatillisten aineiden pt. tuntiopettaja

Vakinainen

Lääkealan ammatillisten aineiden pt. tuntiopettaja 1.8.2019 alkaen toistaiseksi (edellytetään proviisorin koulutusta, eduksi katsotaan puhdastila osaaminen, GMP-tuntemus) Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen). Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1 Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

Kuopio

Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut

Savon koulutuskuntayhtymä

Vakinainen

Ammatilliset opettajat

2019-03-01T13:00:00+02:002019-03-20T15:00:00+02:00

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/laakealan-ammatillisten-aineiden-...