Meille töihin

TULE MEILLE TÖIHIN 
Avoimia työpaikkoja alan ammattilaisten joukossa.

Savon koulutuskuntayhtymä on noin 720 ammattilaisen työpaikka. Tarjoamme mielenkiintoisia tehtäviä ja ilmoitamme avoinna olevat paikat Kuntarekry.fi-palvelussa.

AVOIMET TYÖPAIKAT KUNTAREKRY.FI:SSÄ

Amm. aineiden (lentokoneala) pt. tuntiopettaja Vakinainen

Ammatillisten aineiden (lentokoneala) pt. tuntiopettaja 1.8.2020 alkaen toistaiseksi.

Edellytämme:
Kelpoisuusvaatimukset asetuksen 986/1998 mukainen soveltuva lentoteknillinen koulutus ja toimivaltaisen ilmailuviranomaisen hyväksymät kelpoisuusvaatimukset. Koska opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa edellytämme vähintään viiden vuoden käytännön kokemusta lentokonehuollosta. Erityisesti edellytetään käytännön työkokemusta PA 31-350 Piper Chieftain ja L-90 TP Redigo lentokoneista.

Arvostamme:
Eduksi katsotaan kokemus tai koulutus lentokone mäntämoottoreista, PT-6 moottorista ja Rolls-Royce 250-B17C -moottorista sekä opetuskokemus.

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

SAKKY-21-45-20 Siilinjärvi Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 Ammatilliset opettajat 2020-04-02T10:00:00+03:00 2020-04-16T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/amm-aineiden-lentokoneala-pt-tunt...

Ammatinohjaaja (lentokoneala) Vakinainen

Ammatinohjaaja Savon ammattiopistoon lentokonealalle 1.8.2020 alkaen toistaiseksi.

Tehtävä:
Ammatinohjaaja ohjaa opiskelijaa hänen opinnoissaan opettajan työparina, osallistuu oppimisprosessin suunnitteluun yhdessä muun opetushenkilöstön kanssa ja antaa palautetta opiskelijalle hänen suoriutumisestaan sekä kirjaa tarvittaessa huomionsa suoritusrekisteriin. Ammatinohjaaja huolehtii omalta osaltaan oppimisympäristön turvallisuudesta, kehittämisestä sekä järjestyksen säilymisestä. Ammatinohjaaja osallistuu harjoituskaluston kehittämiseen ja ylläpitoon sekä tekee tarvittaessa hankintoja esimiehen päätöksen mukaisesti.

Ammatinohjaajan tehtävään kuuluu oman osaamisensa ja työnsä kehittäminen sekä oppilaitoksen toiminnan kehittäminen yhdessä muiden oppilaitoksen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Edellytämme:
- lentokonehuollon työkokemusta
- oma-aloitteista ja ohjauksellista työotetta
- vahvaa teknisen alan kädentaitoa
- soveltuvaa koulutusta

Katsomme eduksi:
- kokemusta ammatillisesta koulutuksesta
- työpaikkaohjaajan koulutusta
- hyvää metallialan kädentaitoa

Tehtävän sijoituspaikka on Siltasalmentie 450 70900 Toivala.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

SAKKY-21-44-20 Siilinjärvi Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 Opetus- ja kulttuurialan muut tehtävät 2020-04-02T10:00:00+03:00 2020-05-04T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/ammatinohjaaja-lentokoneala-sakky...

Koulutuspäällikkö (liiketalous) Vakinainen

Koulutuspäällikkö (liiketalous, Kuopio) 1.8.2020 alkaen toistaiseksi. Koulutuspäällikkö vastaa liiketalouden ammatillisen koulutuksen järjestämisestä sekä toimii vastuualueensa henkilöstön lähiesimiehenä.

Kelpoisuusvaatimuksena on asetuksen 986/1998 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukainen ko. koulutusalan opettajan kelpoisuus. Edellytämme tradenomin/KTM tutkintoa ja kokemusta esimiestyöstä. Eduksi katsotaan työkokemus ammatillisesta koulutuksesta ja vahva käytännön kokemus liiketalouden alalta. Odotamme myös kehittävää työotetta, yhteistyö- ja tiimitaitoja, talousosaamista ja paineensietokykyä.

Toimipaikka on Savon ammattiopisto Kuopio.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti.

Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

SAKKY-21-35-20 Kuopio Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2019 Opetus- ja kulttuurialan johdon tehtävät 2020-03-27T12:00:00+02:00 2020-04-14T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/koulutuspaallikko-liiketalous-sak...

Amm. aineiden pt. tuntiopettaja (liiketalous) Vakinainen

Ammatillisten aineiden pt. tuntiopettaja (liiketalous) 1.8.2020 alkaen toistaiseksi Iisalmen yksikköön. Opetusaiheina mm. asiakaspalvelu ja myynti, yrittäjyys ja kannattavuuden lasketa. Tehtävässä edellytetään tradenomin tai KTM tutkintoa sekä tuoretta käytännön kokemusta asiakaspalvelusta ja myynnistä. Eduksi katsotaan kirjanpito-osaaminen.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

SAKKY-21-43-20 Iisalmi Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 Ammatilliset opettajat 2020-04-02T10:00:00+03:00 2020-04-16T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/amm-aineiden-pt-tuntiopettaja-lii...

Liikenneopettaja (KVTES) Määräaikainen

Liikenneopettaja (KVTES) ajalle 1.8.2020 -31.7.2021 Kuopioon. Työ painottuu ajokorttiluokkaan CE.

Valittavalta henkilöltä edellytetään
- liikenneopettajan pätevyyttä,
- vankkaa työkokemusta raskaiden ajokorttiluokkien opetustehtävistä ammatillisessa koulutuksessa
- kokemusta WEB Auto -ohjelman käytöstä
- kykyä suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti vastuualueensa työtehtävät.

Eduksi katsotaan työkokemus raskaan liikenteen työtehtävistä.

Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote.

SAKKY-21-42-20 Kuopio Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 - 31.7.2021 Opetus- ja kulttuurialan muut tehtävät 2020-04-01T10:00:00+03:00 2020-04-15T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/liikenneopettaja-kvtes-sakky-21-4...

Ammatinohjaaja (logistiikka-ala) Määräaikainen

Ammatinohjaaja (logistiikka-ala, Metsä puhuu -hanke) ajalle 1.8.2020 - 31.12.2021 Savon ammattiopistoon Kuopioon.

Tehtävänkuvaus:
- toimii käytännön harjoituksissa opettajan apuna opiskelijoiden ohjaamisessa
- vastaa osaltaan kuljetusalan kaluston huollosta ja kunnossapidosta

Edellytetään:
- kuljetusalan peruskoulutusta, esim. logistiikan perustutkinto tai riittävä alan työkokemus
- ajokorttiluokka CE
- vankkaa ja monipuolinen kuljetusalan työkokemus puutavara-autonkuljettajan työtehtävistä
- ajoneuvotekniikan tuntemus
- joustavuutta työaikojen osalta, kaksivuorotyö

Eduksi luetaan
- hyvä ATK perusosaaminen
- työkokemus raskaasta liikenteestä ja työkoneista (esim. trukki, kappaletavaranosturi, pyöräkuormaaja, vaihtolavalaitteiden käyttö)
- kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa
- hyvät vuorovaikutustaidot
- työkokemus opetusalan tehtävistä
- yrittäjähenkisyys

Työsuhteessa noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote.

SAKKY-21-41-20 Kuopio Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 - 31.12.2021 Opetus- ja kulttuurialan muut tehtävät 2020-04-01T10:00:00+03:00 2020-04-15T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/ammatinohjaaja-logistiikka-ala-sa...

Logistiikan opettaja (kuljetusala) Määräaikainen

Ammatillisten aineiden pt. tuntiopettaja (logistiikka-ala, kuljetus) ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021 Kuopioon.

Edellytetään
- vahvaa kuljetusalan tavaraliikenteen työkokemusta
- työkokemusta logistiikan opetus- ja ohjaustehtävistä
- voimassa oleva kuljetusalan ammattipätevyys ja vähintään C luokan ajo-oikeus

Eduksi katsotaan
- CE luokan ajo-oikeus
- laaja-alainen kuljetuslogistiikan osaaminen
- hyvä tietotekninen osaaminen
- hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
- työkokemus raskaasta liikenteestä ja työkoneista (esim. trukki, kappaletavaranosturi, pyöräkuormaaja, vaihtolavalaitteiden käyttö)
- työkokemus opetus- ja ohjaustyöstä ammatillisessa koulutuksessa
- yrittäjähenkisyys

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote.

SAKKY-21-39-20 Kuopio Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 - 31.7.2021 Ammatilliset opettajat 2020-04-01T10:00:00+03:00 2020-04-15T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/logistiikan-opettaja-kuljetusala-...

Ammatinohjaaja (logistiikka-ala) Määräaikainen

Ammatinohjaaja (logistiikka-ala) ajalle 1.8.2020 - 30.6.2021 Savon ammattiopistoon Kuopioon.

Tehtävänkuvaus:
- toimii käytännön harjoituksissa opettajan apuna opiskelijoiden ohjaamisessa
- vastaa osaltaan kuljetusalan kaluston huollosta ja kunnossapidosta

Edellytetään:
- kuljetusalan peruskoulutusta, esim. logistiikan perustutkinto tai riittävä alan työkokemus
- ajokorttiluokka vähintään CE
- vankkaa ja monipuolista kuljetusalan työkokemus raskaasta liikenteestä ja työkoneista (esim. trukki, kappaletavaranosturi, pyöräkuormaaja, vaihtolavalaitteiden käyttö)
- ajoneuvotekniikan tuntemusta
- joustavuutta työaikojen osalta, kaksivuorotyö

Eduksi luetaan
- hyvä ATK perusosaaminen
- kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa
- hyvät vuorovaikutustaidot
- työkokemus opetusalan tehtävistä tai muutoin kokemusta nuorten parissa työskentelystä
- yrittäjähenkisyys

Työsuhteessa noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote.

SAKKY-21-40-20 Kuopio Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 - 30.6.2021 Opetus- ja kulttuurialan muut tehtävät 2020-04-01T10:00:00+03:00 2020-04-15T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/ammatinohjaaja-logistiikka-ala-sa...

 2 amm. aineiden (autotekniikka) pt. tuntiopettajaa Määräaikainen

Kaksi (2) ammatillisten aineiden pt. tuntiopettajaa (autotekniikka) ajalle 1.8.2020 -31.7.2021 Kuopioon.

Tehtävässä edellytetään
- uuden autotekniikan tuntemusta,
- erilaisten autokorjaamoissa tarvittavien testereiden ja ATK-ohjelmien hallintaa
- työkokemusta autoalan opettajan tehtävistä

Eduksi katsotaan
- työkokemus autoalan työtehtävistä
- hyvä ATK-osaaminen
- kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa
- hyvät vuorovaikutustaidot

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtäviin valitujen hakijoiden tulee esittää rikosrekisteriote.

SAKKY-21-38-20 Kuopio Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 Ammatilliset opettajat 2020-04-01T10:00:00+03:00 2020-04-15T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/2-amm-aineiden-autotekniikka-pt-t...

2 ammatillisten aineiden (rakennusala) opettajaa Vakinainen

Kaksi (2) ammatillisten aineiden (rakennusala, talonrakennuksen osaamisala) pt. tuntiopettajaa 1.8.2020 alkaen toistaiseksi Kuopion/Toivalan yksikköihin. Työtehtävinä ensisijaisesti rakennusalan perustutkinnon, talonrakennuksen osaamisalan opetus, näyttöjen suunnittelu ja vastaanottaminen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus, oppilaitoksen työkohteissa toimiminen ja mahdollisten asiakastyökohteiden ohjaus.

Edellytämme alan työkokemusta ja käytännön talonrakennustöiden tekemisen osaamista ja ohjaamista sekä hyviä yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja. Eduksi katsotaan tietotekninen osaaminen, kokemus vastaavista opetustehtävistä ja sekä erityisopetuksesta. Valitun henkilön työtehtävät voivat vaatia hakijalle tehtävää turvallisuusselvitystä (Turvallisuusselvityslaki, 726/2014).

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtäviin valitujen hakijoiden tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

SAKKY-21-37-20 Kuopio Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 Ammatilliset opettajat 2020-03-30T15:00:00+03:00 2020-04-14T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/2-ammatillisten-aineiden-rakennus...

 Ammatillisten aineiden lehtori (metsäkoneala) Vakinainen

Ammatillisten aineiden lehtori (metsäkoneala) 1.8.2020 alkaen toistaiseksi Siilinjärven Toivalaan. Edellytetään hakkuukoneen ja metsätraktorin sujuvaa käyttötaitoa sekä monipuolista metsäalan ammatillista koulutusta. Lisäksi edellytetään työkokemusta käytännön metsäkonetyöstä sekä kokemusta opetustehtävistä nuoriso- ja aikuiskoulutuksessa. Tarvittaessa järjestämme työkokeen.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

SAKKY-21-36-20 Siilinjärvi Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 Ammatilliset opettajat 2020-03-30T12:00:00+03:00 2020-04-14T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/ammatillisten-aineiden-lehtori-me...

Sähkö- ja automaatiotekniikan opettaja, Varkaus Vakinainen

Ammatillisten aineiden pt. tuntiopettaja (sähkö- ja automaatiotekniikka) 1.8.2020 alkaen toistaiseksi Savon ammattiopiston Varkauden yksikössä. Opetettavat kokonaisuudet koostuvat sähkö- ja automaatioalan ammatillisista tutkinnon osista. Tehtävään sisältyy myös työelämässä järjestettävien koulutusten ohjausta sekä työelämäyhteistyön kehittämistä.

Valittavalta edellytetään hyvää sähkö- ja automaatioalan tuntemusta ja osaamista sekä laaja-alaista kokemusta alan käytännön töistä. Eduksi katsotaan työelämäyhteistyöosaaminen ja kokemus opetustehtävistä. Työhaastattelun yhteydessä järjestetään työkoe.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

Tehtävä on ollut aiemmin haussa ajalla 28.2 - 16.3.2020. Hakuaikaa jatketaan 14.4.2020 klo 12.00 saakka. Aikaisemmat hakemukset huomioidaan tehtävää täytettäessä.

SAKKY-21-11-20 Varkaus Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 Ammatilliset opettajat 2020-03-27T13:00:00+02:00 2020-04-14T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/sahko-ja-automaatiotekniikan-opet...

Amm. aineiden (perustason ensihoito) opettaja Vakinainen

Ammatillisten aineiden (perustason ensihoito) pt. tuntiopettaja 1.8.2020 alkaen toistaiseksi Savon ammattiopistoon Kuopioon.

Edellytämme kokonaisvaltaista näkemystä ensihoitopalveluista ja ensihoitopalveluissa hankittua vahvaa käytännön työkokemusta. Lisäksi edellytetään erinomaisia verkostoitumis- vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja. Eduksi katsomme kokemuksen opetus- ja ohjaustyöstä sekä tietoteknisen osaamisen.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

SAKKY-21-29-20 Kuopio Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 Ammatilliset opettajat 2020-03-27T12:00:00+02:00 2020-04-14T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/amm-aineiden-perustason-ensihoito...

2 amm. ain. (asiakaspalvelu ja myynti) opettajaa Määräaikainen

Kaksi (2) ammatillisten aineiden (asiakaspalvelu ja myynti) pt. tuntiopettajaa ajalle 1.8.2020-31.7.2021 Kuopioon.

Edellytetään
- tradenomin tai KTM tutkintoa
- tuoretta käytännön kokemusta asiakaspalvelusta ja myynnistä

Eduksi katsotaan
- taloushallinnon osaaminen

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote.

SAKKY-21-34-20 Kuopio Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 Ammatilliset opettajat 2020-03-27T12:00:00+02:00 2020-04-14T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/2-amm-ain-asiakaspalvelu-ja-myynt...

Amm. ain. (as.pal., myynti, taloushal.) opettaja Vakinainen

Ammatillisten aineiden (asiakaspalvelu ja myynti sekä taloushallinto) pt. tuntiopettaja 1.8.2020 alkaen toistaiseksi Kuopioon.

Edellytetään
- tradenomin tai KTM tutkintoa
- tuoretta käytännön kokemusta asiakaspalvelusta ja myynnistä
- taloushallinnon osaamista - kannattavuus, budjetointi, hinnoittelu

Eduksi katsotaan
- tutor-ohjauskokemus
- opiskelijahallinnon sovellusten hallinta
- verkko-opetusmateriaalien tuottamisen ja opetusmenetelmien hallinta ja käytännön kokemus
- uusien opetustapojen ja menetelmien kehittämisen käytännön kokemus

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

SAKKY-21-32-20 Kuopio Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 Ammatilliset opettajat 2020-03-27T12:00:00+02:00 2020-04-14T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/amm-ain-as.pal-myynti-taloushal-o...

Amm. aineiden (asiakaspalvelu ja myynti) opettaja Vakinainen

Ammatillisten aineiden (asiakaspalvelu ja myynti) pt. tuntiopettaja 1.8.2020 alkaen toistaiseksi Kuopioon.

Edellytetään;
- tradenomin tai KTM tutkintoa
- tuoretta käytännön kokemusta asiakaspalvelusta ja myynnistä
- verkko-opetusmateriaalien tuottamisen ja opetusmenetelmien hallintaa

Eduksi katsotaan
- tutor-ohjauskokemus
- opiskelijahallinnon sovellusten hallinta
- sähköisen markkinointiviestinnän osaaminen
- kokemus tiimityöstä ja sen kehittämisestä
- kokemus kansainvälisyydestä ja kv-toiminnasta

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

SAKKY-21-31-20 Kuopio Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 Ammatilliset opettajat 2020-03-27T12:00:00+02:00 2020-04-14T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/amm-aineiden-asiakaspalvelu-ja-my...

Amm. aineiden (asiakaspalvelu ja myynti) opettaja Vakinainen

Ammatillisten aineiden (asiakaspalvelu ja myynti) pt. tuntiopettaja 1.8.2020 alkaen toistaiseksi Kuopioon.

Edellytetään
- tradenomin tai KTM tutkintoa
- tuoretta käytännön kokemusta asiakaspalvelusta ja myynnistä
- markkinoinninviestinnän ja sisällön tuotannon osaamista
- digitaalisen myynnin ja markkinoinnin osaamista
- viestintäkanavien ja viestintäsanoman hallintaa, sosiaalisen median kanavien käytön osaamista

Eduksi katsotaan
- tutor-ohjauskokemus
- opiskelijahallinnon sovellusten hallinta
- uusien opetustapojen ja menetelmien kehittämisen käytännön kokemus
- henkilöstön tukipalvelujen käytännön osaaminen

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

SAKKY-21-30-20 Kuopio Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 Ammatilliset opettajat 2020-03-27T12:00:00+02:00 2020-04-14T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/amm-aineiden-asiakaspalvelu-ja-my...

Amm. aineiden (asiakaspalvelu ja myynti) opettaja Vakinainen

Ammatillisten aineiden (asiakaspalvelu ja myynti sekä lähiesimies- ja johtamiskoulutukset) pt. tuntiopettaja 1.8.2020 alkaen toistaiseksi Kuopioon.

Edellytetään
- vahvaa vähittäiskaupan/päivittäistavarakaupan käytännön osaamista
- vahvaa käytännön esimieskokemusta

Eduksi katsotaan
- opetuskokemus liiketalouden alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa
- tutor-ohjauskokemus
- opiskelijahallinnon sovellusten hallinta

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

SAKKY-21-33-20 Kuopio Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 Ammatilliset opettajat 2020-03-27T12:00:00+02:00 2020-04-14T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/amm-aineiden-asiakaspalvelu-ja-my...

 2 amm. ain.(tieto- ja viestintätekniik.) opettajaa Vakinainen

Kaksi ammatillisten aineiden (tieto- ja viestintätekniikka. Uudet perusteet tulevat voimaan 1.8.2020) pt. tuntiopettajaa 1.8.2020 alkaen toistaiseksi. Opetusaiheina mm. Office ohjelmat ja PC-laitetekniikka sekä osaamista joistakin seuraavista aihealuista: palvelimet, nykyaikaiset sulautetut järjestelmät, turvatekniikka, hyvinvointiteknologia, reitinverkot ja ohjelmistotuotanto.

Edellytetään alan työkokemusta ja käytännön osaamista sekä hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja. Työhaastattelun yhteydessä järjestetään työkoe. Eduksi katsotaan kokemus vastaavista opetustehtävistä sekä eritysopetuksesta.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtäviin valitujen hakijoiden tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

SAKKY-21-28-20 Kuopio Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 Ammatilliset opettajat 2020-03-25T10:00:00+02:00 2020-04-14T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/2-amm-ain-tieto-ja-viestintatekni...

Sähkö- ja automaatioalan opettaja Vakinainen

Ammatillisten aineiden (sähkö- ja automaatioala) pt. tuntiopettaja 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi. Haemme kahta opettajaa. Opetusaiheina on mm. sähköasennustekniikka, sekä kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät sekä jakeluverkkoasennukset. Edellytetään alan työkokemusta ja käytännön asennusosaamista sekä hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja. Työhaastattelun yhteydessä järjestetään työkoe. Eduksi katsotaan kokemus vastaavista opetustehtävistä sekä erityisopetuksesta.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

Hakuilmoitusta on päivitetty 24.3.2020 seuraavilta osin:
-haettavia paikkoja on 2
-lisätietoja annetaan 3.4.2020 saakka

SAKKY-21-27-20 Kuopio Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut Savon koulutuskuntayhtymä 1.8.2020 tai sopimuksen mukaan Ammatilliset opettajat 2020-03-20T11:00:00+02:00 2020-04-14T12:00:00+03:00 https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/sahko-ja-automaatioalan-opettaja-...