Puhdastilaseminaarit

Puhdastilaseminaari - Hyvästä ylläpidosta laadukkaisiin tuotteisiin
 
Puhdastilaseminaari 28.10. 2016 klo 8.30 - 16

 

Ohjelma

8.00- 8.30 Ilmoittautuminen

8.30 – 8.45 Puhdastilaseminaarin avausanat
-kuntayhtymän johtaja Heikki Helve

8.45 – 9.40 Hygienia ja laatu elintarvikeyrityksen henkivakuutuksena

 

- Vuokko Niemitalo, THM, laatuasiantuntija, Savo Grow Oy 
Elintarviketurvallisuus yritysten ja asiakkaiden näkökulmasta. Asiakkaiden tuotteille asettamat hygienia- ja laatuvaatimukset ovat kasvaneet ja viranomaisten norminpurkutalkoista huolimatta lainsäädäntö määrää tarkasti yritysten toimintaa. Uusi teknologia tuo mukanaan paitsi ratkaisuja myös uusia riskejä elintarviketurvallisuudelle. Luennolla käydään läpi riskinarviointien perusteita ja laatupoikkeamien käsittelyä.

- Vuokko Niemitalo, THM, laatuasiantuntija, Savo Grow Oy 

9.40- 10.10 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

10.10-10.40  Laadun omavalvonta

-  FM, DI Minna Kärkkäinen,  Tuotepäällikkö Biosafe Oy

BIOSAFE- WEB- omavalvonnan tehokas hallinta

Omavalvonnan elintarvikehygieniaan liittyvän tiedon paremmalle hallinnalle on pienissä yrityksissä ollut suuri tarve.  BIOSAFE-WEB on verkkopohjainen omavalvontaa ohjeistava järjestelmä, joka kerää kaikki omavalvonnan elintarvikehygieniaan liittyvän tiedon yhteen paikkaan ja ohjelmoi ne päivittäisiksi työlistoiksi. Järjestelmä antaa yrittäjälle kokonaiskuvan omavalvonnan toteutumisesta ja elintarvikehygieniasta näytteenotosta aina raportointiin asti.  BIOSAFE-WEB linkittää yrityksen laadusta vastaavat, näytteenottajat ja laboratoriot. 

10.40 – 11.10 Mikrobit haaste tuotteille
- Laboratoriopäällikkö Soili Saarelainen, Medfiles Oy

11.10 – 11.30 Mikrobit kuriin Led sinivalolla
- Toimitusjohtaja, Risto Koponen, LEDsuutarit

11.30 – 12.00 Puhdistus-ja desinfektioaineet
- Yrittäjä, kemisti,Taina Leino, Tamatek Oy

12.00 – 13.00 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

13.00 – 13.30 Vaatimukset erikoistiloille (GMP/PIC/S (PE 010-03(ISO 14644;

Sairaala – apteekit ja leikkaus- ja röntgentilat 
- Skandinaavian ja Sveitsin  myyntipäällikkö B.Sc. Economics, B.Sc. Process Engineer,EUR.ING , Esa Högel, Alpiq InTec Ost AG

13.30- 14.00 Radiografia-ja isotooppilääkkeet

- Proviisori, Jussi Tervonen, Kys

14.00- 14.30 Sytostaattien turvallinen valmistus
- Proviisori Hanna Tolonen,

14.30- 15.00 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

15.00 – 15.30 Ylläpitomittaukset

- DI, osastonjohtaja, LVI Tommi Miettinen, GranlundOy
Ylläpitomittauksilla pyritään varmistamaan puhdastilan toimivuus kriittisten parametrien osalta. Ylläpitomittaukset tulee suunnitella ja dokumentoida mittausohjelman mukaisesti.

 

15.30 – 16.00 Ennakoiva huolto
- DI Tony Lönnbeck, Elomatic Oy

Järjestäjät:

Savon ammatti- ja aikuisopisto/Puhdastilakoulutuskeskus
Savonia ammattikorkeakoulu

Näytteilleasettajat: Alpiq InTec Ost AG, Hyvinvointi Oy, LED Suutarit Oy, Perel Oy, Reagena Oy, Service Point Oy, Tamatek Oy, Veolia Water Technologies Oy

Hinta 295€ + alv. Tarjous kolme ilmoittautuu ja kaksi maksaa. Käytä yrityksen ilmoittautumislomaketta netissä.

Ilmoittautuminen www.puhdastila.fi

Aihealueina mm: systostaatti- ja biolääkkeet ja radiografia- isotooppilääkkeiden valmistuksen vaatimukset, puhdastilamittaukset, puhdistus- ja desinfiointiaineet, mikrobit ympäristöhaasteena, omavalvonta tuotannossa ja paljon muuta!

Puhdastilaseminaarissa on myös näyttely ajankohtaisista välineistä!