Teknologiapalvelut

Teknologia-alojen koulutus ja kehittämispalveluja

sivun_kuva_Aukopa.jpg

Teollisuuden robotiikka ja automaatio

AUKOPA - automaatiota konepajoille

Savon Koulutuskuntayhtymä on toteuttanut nykyaikaista robotti-teknologiaa sisältävän teollisuusautomaation oppimisympäristön. Se on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Savon Liiton, Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Siilinjärven kunnan ja Hydroline Oy:n kanssa. Oppimisympäristö toimii koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitys-ympäristönä.

Toiminnan lähtökohtana on tuottaa palveluja asiakaslähtöisesti siten, että koulutussisältö suunnitellaan asiakaskohtaisesti huomioiden kohderyhmän osaaminen ja koulutukselle asetettavat tavoitteet.

Kenelle      
  • henkilöstökoulutuksiin
  • teknologia-alan perus- ja jatkokoulutuksissa opiskeleville
  • yrityksille, joilla on halu kehittää tuotantonsa automaattista kappaleen käsittelyä ja jotka haluavat testata omien tuotteidensa soveltuvuutta robotisoituun tuotantoon.
Toimintaympäristön kuvaus

Oppimisympäristö sisältää monitoimisorvin sekä koordinaattimittakoneen yhdistävän kappaleenkäsittely robotiikka-sovelluksen, joka mahdollistaa koneistetun kappaleen automaattisen mittaamisen heti valmistumisen jälkeen. Järjestelmässä voidaan tutkia myös kokoonpanotyötä robottien avulla.

Oppimisympäristössä sovelletaan uusimpia tekniikoita kuten simulointiohjelmia, etäohjelmointia, turvaskannereita, kokoonpanon voimaohjausta ym. Kehityksen kohteena ovat lisäksi valmistettavien kappaleiden jäljitettävyyden sekä robottien tarttujien lisääntyvät tarpeet teollisuudessa.

Solujen yhteisessä työkierrossa monitoimisorvin solussa valmistetut kappaleet siirretään puhdistettuina koordinaattimittakoneelle mitattavaksi, josta mittaustulokset tallennetaan tietokantaan. Mittakone pystyy korjaamaan koneistetun kappaleen mittoja tai pysäyttämään koneistustyön, jos kappaleet eivät ole mitoissaan.

Lisätietoja oppimisympäristöstä ja koulutuksista antavat: