Savon koulutuskuntayhtymän hanketoiminta

Savon koulutuskuntayhtymä on maakunnallinen kehittäjä, jonka asiantuntemus ja osaaminen on laajasti tunnettu ja tunnustettu. Oppilaitoksen monialaisuus ja maantieteellinen laajuus mahdollistavat monipuolisen ja vaikuttavan toiminnan.

Kehittämishankkeet ovat yksi keskeisistä työkaluista, jolla toteutamme kuntayhtymän perustehtävää maakuntamme työ-, elinkeino-, yritys- ja kulttuurielämän kehityksen tukemiseksi ja osaamisen lisäämiseksi.

Hanketoiminnan tavoitteena on

  • perustehtävän toteuttamisen edistäminen
  • oman osaamisen ja asiantuntemuksen ylläpito ja kehittäminen. 
  • maakunnan työ- ja elinkeinoelämää edistävä kehittämistoiminta 
  • verkostoitua ja hyödyntää kehittämisessä muita asiantuntijaorganisaatioita maakunnassa, kansallisesti, kansainvälisesti

Sisäisessä kehittämisessä tavoitteena on pedagogian kehittäminen siten, että oppimisen laadulliset ja määrälliset, sekä opetuksen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet saavutetaan. Kehittämistoiminnan pääpaino on Pohjois-Savossa, mutta erikoisosaamisen aloilla toimimme myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Tavoitteenamme on, että hanketoiminnallamme hyödynnämme tehokkaasti eri rahoituslähteitä ja tuotamme mahdollisimman tehokkaasti hyötyä maakuntamme elinkeinoelämälle sekä oman organisaatiomme kehitykselle. Yritysyhteistyössä erityisinä painopisteinä ovat pienten ja keskisuurten yritysten prosessien kehittäminen, osaamisen nostaminen ja yleisesti kilpailukyvyn parantaminen.

Hankkeiden sisällöissä korostuvat uusien oppimisympäristöjen kehittäminen eri aloilla, yrittäjyys, alakohtaisen
osaamisen lisääminen sekä uusien koulutusmuotojen ja menetelmien kehittäminen.

Kehittämishankkeet ovat tärkeä osa vaikuttavasti toimivan oppilaitoksen jokapäiväistä toimintaa!

Savon koulutuskuntayhtymä, koulutuspalvelut

Markku Jokela
kehityspäällikkö