Itä-Suomen Hyvinvointivoimala

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA) kehittää kokonaisvaltaisia hyvinvointipalveluja, edistää näihin palveluihin liittyvää osaamista sekä vahvistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Yhteistyöverkoston taustalla on tarve lisätä alueen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia osaavan työvoiman jaksamisesta ja saatavuudesta maakunnassa.

Vuonna 2018 toimintansa käynnistäneen VOIMALAn painopiste kohdistuu sosiaali-, terveys-, hyvinvointi- ja kulttuurialojen väliseen yhteistyöhön. Monialaisissa hyvinvointipalveluissa kulttuuriosaaminen integroidaan osaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen koulutusta, toteutusta ja johtamista. Yhteiskehittäminen edellyttää vastavuoroisesti sosiaali- ja terveysalojen elementtien liittämistä kulttuurialojen koulutukseen.

Integroinnin avulla koulutetut sote-ammattilaiset pystyvät entistä paremmin vastaamaan tulevaisuuden palvelutarpeeseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä työelämälähtöinen koulutus konkretisoituvat VOIMALAssa mm. Pohjois-Savon kuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Verkoston tärkein tavoite on yhteiskunnallinen vaikuttaminen; laaja-alaisen hyvinvoinnin edistäminen ja sen kehittäminen monitoimijayhteistyössä.

Verkostossa ovat mukana

• Itä-Suomen yliopisto

• Kuopion kaupunki

• Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry

• Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

• Savon koulutuskuntayhtymä

• Savonia-ammattikorkeakoulu oy

• Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Kuopion yksikkö

• Tohtori Matthias Ingmanin säätiö, Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopisto

• Tukipilari, kansalaistoiminnan keskus, Kuopion Invalidit ry

Lisätietoja VOIMALAn sivuilta www.hyvinvointivoimala.fi