Laatuvertaiset

Toiminta-aika:   1.1.-31.12.2019

Toiminta-alue:   Suomi

Rahoituslähde: 

Opetushallituksen valtionavustus

Rahoittajat: 

Opetushallitus, Savon koulutuskuntayhtymä

Kustannusarvio: 108 200€ (koko hanke) 18 889€ (Sakkyn osuus)

Toteuttajat:  

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy, Työtehoseura, Turun akk, Savon koulutuskuntayhtymä

Tiivistelmä:

Laatuvertaiset -hankkeen päätavoitteena on lisätä vertaisarvioinnin osaamista hanketoimijoiden kesken. Tavoitteena on myös kehittää palautejärjestelmiä ja niistä saadun tiedon käyttöä organisaation toiminnan kehittämisessä. Sakky järjestää vertaisarvioinnin koulutusta uusien kriteerien käyttöön sekä toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden hankeverkostojen kanssa.  Hankkeen aikana järjestetään vertaisarvioinnit hankeparin kanssa ja toteutetaan vertaisarvioinnit kummankin koulutuksen järjestäjän toiminnasta. Lisäksi luodaan toimintamalleja työelämältä saatavan palautteiden tulosten analysointiin ja palautteen käsittelyyn ja vahvistetaan palautiedon hyödyntämistä osana laadunhallintajärjestelmää.

Kohderyhmä:

Oman organisaation toimijat, jotka työskentelevät valitun vertaisarvioinnin arviointialueen tehtävissä. Koko organisaatio. Työelämän yhteistyökumppanit.

Tavoitteet:

Laatuvertaiset -hankkeen päätavoitteena on lisätä vertaisarvioinnin osaamista hanketoimijoiden kesken. Tavoitteena on myös kehittää palautejärjestelmiä ja niistä saadun tiedon käyttöä organisaation toiminnan kehittämisessä.

Tulokset:

Uudistuneet vertaisarvioinnin kriteerit tulevat tutuksi ja käyttöön sekä Sakkyssa että verkostoissa.

Vertaisarvioinnissa saadun tiedon perusteella saadaan tietoa kehittämissuunnitelman pohjaksi omien prosessien ja toimintamallien kehittämistarpeista.

Työelämältä saatu palaute jalostuu kehittämistoimiksi.