Loiste 6

Toiminta-aika:   1.1. – 31.12.2019

Toiminta-alue:  Itä-Suomi, laadunhallinnan kehittämiseen suunnattu verkostohanke.

Rahoituslähde:  OPH Valtionavustus

Rahoittajat:  Opetushallitus, Savon koulutuskuntayhtymä ja hankkeessa mukana olevat organisaatiot

Kustannusarvio: Kokonaisbudjetti 73.000 €, josta OPH:n rahoitusosuus 54.750 €. Savon koulutuskuntayhtymän osuus 10.000 €

Hankkeessa mukana: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria (koordinoija), Savon koulutuskuntayhtymä Sakky, Ylä-Savon ammattiopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Savonlinnan ammattiopisto), Kirkkopalvelut ry:n ylläpitämä Seurakuntaopisto, kulttuurialan ammattiopisto Ingmanedu ja Pohjois-Savon opisto.                            

Tiivistelmä: Verkostoyhteistyöhanke, jossa tavoitteina laatukulttuurin vahvistaminen, palautejärjestelmien avulla saadun tiedon jakaminen, hyödyntäminen ja palautetiedon pohjalta tapahtuvat oppiminen sekä vertaisoppiminen.

Kohderyhmä: Oppilaitosjohto, henkilöstö, opiskelijat, työelämä ja muut sidosryhmät

Tavoitteet: Hankkeessa parannetaan palautejärjestelmien saadun tiedon käsittelyä, tulosten analysointia ja hyödyntämistä, tiedon jakamista, palautetiedon pohjalta tapahtuvaan toiminnan kehittämistä. Vahvistetaan osallisuutta. Erityisesti keskitytään Amis-palautejärjestelmästä saadun tiedon analysointiin ja tulosten vertailuun LOISTE-verkoston koulutuksen järjestäjien välillä sekä kehitetään tiedonkeruuseen liittyviä prosesseja.

Toisena hankeen tavoitteena on koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen ja laatukulttuurin vahvistaminen, osaamisen ja hyvien toimintamallien jakaminen Kuopion alueen koulutuksen järjestäjien sekä laatuverkostojen kesken.

Tulokset: Hankkeen tuloksena on kehitetty toimintamallit ja toimintatavat tiedon ja tulosten käsittelyyn ja dokumentaatioon. Tietovaraston monipuolista hyödynnettävyyttä on parannettu. Laadunhallinta ja toimintaprosessit paranevat, vertaisoppiminen ja –arviointi on osa laadunhallintajärjestelmää ja toiminnan kehittämistä. Vertaisarviointikriteerit ovat osa prosessien arvioinnin viitekehystä.

LOISTE-verkoston kehittämiä toimintamalleja ja hankkeiden tuloksia voi seurata osoitteessa  http://loistehanke.blogspot.com/