Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristöjen ja osaamisen kehittäminen

Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristöjen kehittäminen, EAKR

Toiminta-aika:  1.5.2016 - 31.3.2018
Toiminta-alue:  Pohjois-Savo
Rahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto
Rahoittajat: Pohjois-Savon liitto, Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Kustannusarvio: 2 252 000 €
Toteuttajat:  Savon koulutuskuntayhtymä (hallinnoija), Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja)

Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan osaamisen kehittäminen, ESR

Toiminta-aika:  1.9.2016 - 31.5.2019
Toiminta-alue:  Pohjois-Savo
Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto
Rahoittajat: Etelä-Savon Ely-keskus, Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Kustannusarvio: 585 450 €
Toteuttajat:  Savon koulutuskuntayhtymä (hallinnoija), Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja)

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena oli turvata maakunnan puunjalostusteollisuuden kasvavaa raakapuun tarvetta ja osaavan henkilöstön saantia maakunnan metsäkone- ja kuljetusyrittäjille sekä luoda uutta yrittäjyyttä aloille. Koulutusta kehittämällä pyrittiin myös lisäämään alan vetovoimaisuutta koulutukseen hakijoiden keskuudessa ja siten saamaan motivoitunutta ja osaavaa työvoimaa.

Investointihankkeessa (EAKR) tehtävien kone- ja laitehankintojen avulla turvattiinn työelämän tarpeita vastaavien uusien oppimisympäristöjen luominen ja kehittäminen metsäkone- ja puunkuljetusaloille. Uudet oppimisympäristöt parantivat käytännön opetuksen tehokkuutta ja turvallisuutta mm. lisäämällä simulaattoripedagogiikan osaamista ja simulaattoriopetusta. Simulaattoripedagogiikan kautta vähennettiin myös päästöjen syntymistä sekä säästettiin maa-alueitten käyttöä opetustilanteissa. Tavoitteen mukaisesti hankkittiin metsä- ja puunkuljetuslogistiikankoneita ja laitteita sekä muodostettiin metsäkoneopetukseen liikuteltava oppimisympäristö, jossa on opetussimulaattoreita ja metsäkoneiden käytön videovalvontatila.

Kohderyhmä:

  • Varsinaisina kohderyhminä olivat metsäkone- ja puuntavarakuljetusurakoitsijat sekä näiden yritysten henkilöstö sekä ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö.
  • Välillisiä kohderyhmänä oli puuta jalostava teollisuus.

Tulokset:

Hankkeilla toteutettiin metsäkoneopetuksen liikuteltava oppimisympäristö, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppimisympäristössä on kolme liikuteltavaa metsäkonesimulaatoria ja opettajan videovalvontatila, josta on videoyhteys metsätyömaalla työskenteleviin metsäkoneisiin. Hankkeissa hankittavat metsäkoneet yhdessä liikuteltavan oppimisympäristön kanssa nopeuttavat opiskelijoiden valmistumista ja parantavat heidän ammattitaitoaan ja valmiuksia siirtyä työelämään. Alan yritykset saadaan myös mukaan koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Voit seurata projektin etenemistä myös metsälogistiikan Facebook sivuilta.