Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristöjen ja osaamisen kehittäminen

Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristöjen kehittäminen, EAKR

Toiminta-aika:  1.5.2016 - 31.3.2018
Toiminta-alue:  Pohjois-Savo
Rahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto
Rahoittajat: Pohjois-Savon liitto, Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Kustannusarvio: 2 252 000 €
Toteuttajat:  Savon koulutuskuntayhtymä (hallinnoija), Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja)

Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan osaamisen kehittäminen, ESR

Toiminta-aika:  1.9.2016 - 31.8.2018
Toiminta-alue:  Pohjois-Savo
Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto
Rahoittajat: Etelä-Savon Ely-keskus, Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Kustannusarvio: 585 450 €
Toteuttajat:  Savon koulutuskuntayhtymä (hallinnoija), Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja)

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on turvata maakunnan puunjalostusteollisuuden kasvavaa raakapuun tarvetta ja osaavan henkilöstön saantia maakunnan metsäkone- ja kuljetusyrittäjille sekä luoda uutta yrittäjyyttä aloille. Koulutusta kehittämällä pyritään myös lisäämään alan vetovoimaisuutta koulutukseen hakijoiden keskuudessa ja siten saamaan motivoitunutta ja osaavaa työvoimaa.

Investointihankkeessa (EAKR) tehtävien kone- ja laitehankintojen avulla turvataan työelämän tarpeita vastaavien uusien oppimisympäristöjen luominen ja kehittäminen metsäkone- ja puunkuljetusaloille. Uudet oppimisympäristöt parantavat käytännön opetuksen tehokkuutta ja turvallisuutta mm. lisäämällä simulaattoripedagogiikan osaamista ja simulaattoriopetusta. Simulaattoripedagogiikan kautta vähennetään myös päästöjen syntymistä sekä säästetään maa-alueitten käyttöä opetustilanteissa. Tavoitteena on hankkia metsä- ja puunkuljetuslogistiikankoneita ja laitteita sekä muodostaa metsäkoneopetukseen liikuteltava oppimisympäristö, jossa on opetussimulaattoreita ja metsäkoneiden käytön videovalvontatila.

Kohderyhmä:

  • Varsinaisina kohderyhminä ovat metsäkone- ja puuntavarakuljetusurakoitsijat sekä näiden yritysten henkilöstö sekä ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö.
  • Välillisiä kohderyhmänä on puuta jalostava teollisuus.

Tulokset:

Hankkeella toteutetaan metsäkoneopetuksen liikuteltava oppimisympäristö, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppimisympäristössä on kolme liikuteltavaa metsäkonesimulaatoria ja opettajan videovalvontatila, josta on videoyhteys metsätyömaalla työskenteleviin metsäkoneisiin. Hankkeesa hankittavat metsäkoneet yhdessä liikuteltavan oppimisympäristön kanssa nopeuttavat opiskelijoiden valmistumista ja parantavat heidän ammattitaitoaan ja valmiuksia siirtyä työelämään. Alan yritykset saadaan myös mukaan koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Voit seurata projektin etenemistä myös metsälogistiikan Facebook sivuilta.