Tutkinnon suorittaminen ammatillisena perustutkintona

ammatillinen_matala.jpg

Tutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
Pakolliset tutkinnon osat
Valinnaiset tutkinnon osat
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Pakollisia tutkinnon osia ovat:

  • äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matemaattis-luonnontieteelliset opinnot, humanistisyhteiskunnalliset  opinnot, liikunta ja terveys sekä taito- ja taideaineet.

Valinnaisia tutkinnon osia ovat:

  • ympäristötieto, tieto- ja viestintätekniikka, etiikka, kulttuurien  tuntemus, psykologia ja yritystoiminta.
  • Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija voi valita myös ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia tai lukioopintoja, joilla opiskelija voi lisätä jatko-opintovalmiuksiaan.

Vapaasti valittavat opinnot voivat olla myös harrastustavoitteisia.

Opiskelija voi valita perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. Opiskelija voi valita ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia, muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia siten, että hän suorittaa lukio-opintoja ja voi osallistua ylioppilastutkintoon ja siten vahvistaa jatko-opintokelpoisuuttaan. Tutkintokohtaiset valinnaisuussäännöt esitetään opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa.

Opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön  opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista.

Opiskelijalle mahdollistetaan koko tutkinnon suorittaminen myöhemmin. Tällöin laaditaan, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelma koko tutkinnon suorittamiseksi.
 
Ensisijainen tavoite on tutkinnon suorittamisessa!